nieuws

Gebruikersgroep wil financiering VAR uit ‘omslag’ over verzekerde

Archief

voertuigen

De kosten voor gebruik van het Vermiste Auto Register (VAR) moeten worden ‘omgeslagen’ over het aantal verzekerde voertuigen, en niet langer worden betaald uit bijdragen voortvloeiend uit aan- en afmeldingen.
Dit voorstel heeft een gebruikersgroep van het VAR (o.m. verzekeraars, leasemaatschappijen, Bovag-bedrijven, hulpdiensten, en opsporingsinstanties) neergelegd in een rapport. De sector motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars onderschrijft de aanbeveling van de gebruikersgroep, die uitgaat van een bedrag van circa 30 cent per verzekerd voertuig.
Een werkgroep, samengesteld uit gebruikers, komt met een technisch voorstel. Het voornemen is de nieuwe financieringsvorm per 1 januari 1996 in te voeren.
Nu nog worden de bijdragen vastgesteld op basis van het aantal aan- en afmeldingen, die resp. f 20 en f 100 kosten. Dit systeem is arbeidsintensief en werpt een financiële drempel op voor gebruikers, met als gevolg dat het gegevensbestand onvolledig en/of onzuiver is.
Het centrale alarmnummer van het VAR wijzigt per 10 oktober in: 055 – 5.777.888. Dat van de helpdesk wordt per dezelfde datum: tel. 055 – 5.775.080.

Reageer op dit artikel