nieuws

Gebruikers prolongatiediskettes worden dupe van invoering P-view

Archief

Ruim zevenhonderd tussenpersonen en verzekeraars zonder ADN-aansluiting die momenteel gebruik maken van de prolongatiediskettes van Informatikum, dreigen de dupe te worden van de overstap die ADN met ingang van april maakt naar de labelwaardemethode voor prolongatie en mutatie (P-view).

Producent Informatikum voelt er weinig voor om de kosten van deze (tijdelijke) aanpassing van de diskettes voor haar rekening te nemen. De benodigde investering is bovendien zó kostbaar dat het doorberekenen naar de gebruikers al helemaal geen optie is. Hierdoor dreigt er een situatie te ontstaan dat de betreffende tussenpersonen niet langer de prolongatiegegevens kunnen inlezen.
De prolongatiediskettes moeten aangepast worden, aangezien sommige verzekeraars per 1 april de manier van aanlevering van de prolongatie-gegevens gaan wijzigen. Binnen negen maanden moeten vervolgens alle ADN-verzekeraars zijn overgestapt op P-view.
Grote problemen
Los van het diskette-vraagstuk, verwachten zowel Informatikum als systeemhuis CCS grote problemen bij de migratie. Gert Dazler, directeur van Informatikum, is van mening dat ADN de omvang van het migratie-probleem onderschat.
CCS-directeur Floor Zaal is overigens wel van mening dat de nieuwe prolongatieservice van ADN een enorme verbetering is ten opzichte van de huidige POR. “De POR is al jaren krakkemikkig, mede omdat de basis ontzettend oud is en niet meer past bij de hedendaagse systemen. De wijziging naar P-views is daarentegen ook een zeer gevoelige verandering, omdat het sterk ingrijpt in de automatisering en de prolongatiecyclus.”
Gezien de grote risico’s die verbonden zijn aan de nieuwe prolongatiemethode, zal CCS in eerste instantie alle nieuwe prolongatieberichten in de pakketten Level-3 en Satellite ‘terug converteren’ naar de oude POR, aangezien deze pakketten daar op dit moment beter voor zijn ingericht. Voor het pakket Level-5/6 zal dit ook gebeuren, hoewel deze pakketten zijn voorbereid op de labelwaarde-methode. Hier converteert CCS uit voorzorg, totdat een geselecteerde groep CCS-gebruikers uit ervaring kan melden dat het prolongeren vlekkeloos verloopt.

Reageer op dit artikel