nieuws

Gebruikers: e-ABS verkort doorlooptijd claims niet

Archief

De gebruikers van het elektronische assurantiebeurssysteem e-ABS, dat sinds oktober wordt gebruikt voor het afhandelen van claims, hebben nog hun bedenkingen bij de nieuwe werkwijze. Slechts enkelen vinden dat de schadebehandeling met het systeem vereenvoudigd is en 80% vindt dat de doorlooptijd van claims niet is verkort.

Die resultaten komen uit enquêtes die de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) onder de gebruikers heeft gehouden. Eind vorig jaar zijn de eerste ervaringen met het gebruik van e-ABS gepeild. Ruim 70% gaf toen aan dat het werken met het systeem zeker niet probleemloos verliep. Problemen die werden ondervonden waren onder meer de inrichting van het systeem en het niet tijdig reageren van verzekeraars. Over het algemeen zagen de gebruikers het systeem nog niet als een verbetering voor de afhandeling van claims. Men verwachtte niet dat de doorlooptijd van claims korter zou worden door e-ABS. “Waar om zou het sneller zijn dan een fax?”, was één van de opmerkingen.
Recent is nogmaals onderzocht hoe de gebruikers e-ABS ervaren. Van de ruim duizend gebruikers hebben er 350 gereageerd. Driekwart van hen geeft aan dat het systeem langzamer is dan wat zij gewend zijn. Voor bijna 85% is met e-ABS het afhandelen van schades niet makkelijker geworden; bijna 40% vindt de schadeafhandeling via e-ABS zelfs moeilijker dan voorheen.
De perceptie van de doorlooptijd van claims laat ongeveer hetzelfde beeld zien: bijna vier op de vijf gebruikers ziet geen verbetering in de doorlooptijd; van hen vindt de helft dat die zelfs langer is geworden dan voorheen. Zo’n 45% van de gebruikers is niet op de hoogte van de inhoud van het protocol voor schadebehandeling via e-ABS. Wel vindt ruim de helft van de gebruikers dat de invoering van het systeem goed is verlopen.
Sinds oktober vorig jaar zijn ruim 14.000 claims via e-ABS gemeld en afgehandeld. Het systeem wordt nu gebruikt door 25 makelaars, 22 verzekeraars en 31 expertisebedrijven.
Plaatsingsmodule
Het tweede deel van e-ABS, de zogeheten plaatsingsmodule waarmee polissen kunnen worden gesloten, wordt pas na de jaarwisseling in gebruik genomen. De VNAB denkt dat de invoering beter verloopt als de traditionele eindejaarsdrukte op de beurs achter de rug is.
Het ontwikkelen van de module, door het Brits-Amerikaanse bedrijf RiskClick, is in april van start gegaan. De invoering zal begin volgend jaar gefaseerd plaatsvinden, waarna ABZ, net als bij de claimsmodule, de begeleiding en het beheer verzorgt. Alleen Aon, Marsh en HDI zullen direct hun backofficesystemen koppelen aan deze module, die als eerste zal worden gehanteerd voor het plaatsen van brandrisico’s. Daarna (vanaf februari) volgen Transport en de overige branches.
In de stuurgroep e-ABS hebben namens de verzekeraars Allianz, Delta Lloyd en Fortis zitting. Van makelaarszijde nemen Aon, Marsh en Meijers Assurantiën deel.
Voorzitter
Rolf van der Wal, die per 1 juli met pensioen ging als directeur bij Aon International, blijft wel aan als onafhankelijk voorzitter van de VNAB. Door zijn pensionering was een plaats vrijgekomen voor een bestuurslid van makelaarszijde. Die is opgevuld door Lex Geerdes, directievoorziter van Aon Risico Management. Geerdes volgt Van der Wal ook op in de makelaarssectie van de NVA.

Reageer op dit artikel