nieuws

Gebruikelijk

Archief

‘Kleine belegger de klos’, kopte De Telegraaf zaterdag pontificaal op de voorpagina, om daar weinig subtieler nog ‘Kosten verzekeraar hoger dan de winst’ aan toe te voegen. Conclusie van het artikel is dat de eventuele rendementen op levensverzekeringen met een beleggingselement vrijwel nooit opwegen tegen de kosten van zo’n polis. De klant mag blij zijn als aan het einde van de looptijd net zo veel over is als aan premie(s) is betaald.

Er zijn de nodige vraagtekens te plaatsen bij de stellingen in het dagblad. Verwezen wordt naar een niet-openbaar rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoe het ook zij, vraagtekens over kosten van (beleggings)verzekeringen zijn niet van vandaag. In een wél openbaar rapport constateerde de AFM dit voorjaar dat in offertes met regelmaat lagere premies en kosten staan dan in werkelijkheid in rekening worden gebracht. Het komt zelfs voor dat sommige premies en kosten volledig ontbreken in de offerte. Maar kopers van beleggingsverzekeringen zijn door verzekeraars nooit bewust misleid, stelde de AFM. Een lastig te bewijzen stelling en om die reden verbazingwekkend.
Het Verbond van Verzekeraars stelde enkele weken eerder (!) een speciale Commissie Transparantie Beleggingsverzekeringen in. De commissie, onder leiding van voormalig Ombudsman Verzekeringen Job de Ruiter, komt in december met aanbevelingen. De verzekeraars achten die adviezen niet bindend, zo hebben zij al gezegd. Dat is een teken aan de wand.
Aan het kostenelement van levensverzekeringen – nadrukkelijk niet alleen de beleggingspolissen – schort al decennialang het nodige. Onderzoeken van ingewijden toonden dat met enige regelmaat aan, maar die geluiden reikten nauwelijks verder dan de bedrijfstak zelf.
Klachten van polishouders over absurd lage afkoopwaarden werden afgedaan als incidenten en kwamen meestal niet verder dan het jaarverslag van de Ombudsman Verzekeringen. Die Ombudsman concludeerde bij één van de klachten eens dat een afkoopwaarde van 28% van een premie-inleg van _ 8.500 “redelijk is in het licht van wat in het levensverzekeringsbedrijf gebruikelijk is”. Wie wil dat een polishouder uitleggen?! Een rechter in Utrecht slikte een dergelijk verhaal in 2005 in elk geval niet. Die stelde klip en klaar dat de kosten van een doorsnee direct ingaande lijfrenteverzekering “onredelijk hoog” zijn. De rechtbank acht _ 750 genoeg om de kosten van de verzekeraar te dekken. Hij kwam vooral tot dat oordeel, omdat de kosten niet helder uit de offerte en polisbescheiden konden worden afgeleid. De verzekeraar in kwestie stelde geen beroep in.
De Utrechtse rechter raakte de juiste snaar. Verzekeraars mogen kosten in rekening brengen, natuurlijk. Zo veel als ze willen zelfs. Maar mag de polishouder daar dan een helder inzicht in krijgen, alstublieft? De huidige situatie is nog altijd dat de meeste assurantieadviseurs levensverzekeringen amper kunnen vergelijken. Laat staan de consument. Zolang dat het geval is, worden verzekeraars geconfronteerd met vragen, onbegrip, wantrouwen, klachten en slechte publiciteit.
Henri Drost

Reageer op dit artikel