nieuws

Gebruik Internet voor verzekeren loopt terug

Archief

Terwijl er op Internet steeds meer aanbieders bij komen, is het gebruik van het nieuwe medium voor verzekeringsdoeleinden in het afgelopen jaar teruggelopen. Dit blijkt althans uit recent onderzoek dat Pro Active in samenwerking met AssurantieMagazine heeft uitgevoerd in opdracht van Delta Lloyd, Generali, Interpolis, ABZ, Reaal en VGZ.

Op het gebied van verzekeringen wordt Internet vooral gebruikt voor het aanvragen van formulieren, brochures of offertes. Daarnaast wil de consument ook activiteiten kunnen uitvoeren, zoals het maken van berekeningen of persoonlijke risico-analyses.
Uit het onderzoek, dat deze zomer voor het tweede achtereenvolgende jaar is gehouden onder ruim duizend Internet-gebruikers, blijkt dat een kwart van de respondenten Internet raadpleegt om informatie over verzekeringen in te winnen. Dit is een lichte daling ten opzichte van het onderzoek van oktober 1998 (30%). De tussenpersoon of persoonlijk adviseur wint nog altijd met gemak van zijn digitale concurrent.
Zoekend
In het afgelopen jaar heeft de helft van de respondenten op diverse wijzen informatie gezocht over verzekeringsproducten. Op Internet wordt het meest gezocht naar informatie over hypotheken, verzekeringen in het algemeen, auto- en reisverzekeringen.
Bijna de helft van de respondenten heeft het afgelopen jaar één of meerdere sites bezocht gericht op verzekeringen. Ook hier is een daling te zien ten opzichte van het onderzoek uit 1998 (60%). De consument is vooral trouw aan de eigen verzekeraar of bank. Naamsbekendheid blijkt erg belangrijk te zijn voor verzekeraars en andere verzekeringsaanbieders. Het intypen van de URL (het Internet-adres) is namelijk de meest gebruikte manier om op een website te komen.
Schriftelijke of telefonische communicatie over verzekeringszaken geniet bij de meeste mensen nog steeds de voorkeur. Daarnaast zijn er ook veel consumenten die de voorkeur geven aan persoonlijk contact, zeker wanneer het de meer complexe productvormen betreft.
Privacy
Een aanzienlijk deel van de respondenten maakt gebruik van Internet voor activiteiten op het gebied van verzekeringen; het aanvragen van formulieren, brochures of offertes, het stellen van vragen, het uitvoeren van berekeningen en het maken van een persoonlijke analyse. Wel blijkt dat het daadwerkelijk afsluiten van een verzekering via Internet nog weinig plaatsvindt. Een belangrijke reden hiervoor zal zijn dat daadwerkelijk afsluiten nog maar beperkt mogelijk is. Ook komt naar voren dat er bij veel mensen onzekerheid heerst over de manier waarop privacy en betalingen worden geregeld. Veiligheid lijkt daarmee een belangrijke belemmering te zijn. Daarnaast lijkt het gebrek aan een persoonlijke benadering op Internet ook veel mensen te weerhouden om verzekeringszaken via Internet te regelen. Het ontvangen van direct-mail per e-mail roept nog steeds veel weerstand op. Wél staan consumenten positief tegenover het ontvangen van informatie over de lopende verzekeringen via e-mail.
Internet heeft als voordeel dat het gemak oplevert, informatie snel kan worden vergeleken en men niet gebonden is aan kantoortijden. Toch blijkt dat Internet als distributiekanaal voor verzekeringen nog niet optimaal functioneert.
Meer informatie: Pro Active, Tanja Boon (t.boon@proactive.nl) tel. 020-504.03.00, of www.proactive.nl.

Reageer op dit artikel