nieuws

Gebrekkige samenwerking tussen expert en schadecorrespondent

Archief

Hoewel verzekeraars steeds vaker besluiten tot het uitbesteden van hun schaderegelingsactiviteiten, is de samenwerking tussen de maatschappijen en de betrokken expertisebureaus vaak gebrekkig. Dit blijkt uit de deze week verschijnende Expertise Almanak.

Expertisebureaus nemen niet langer uitsluitend het echte expertisewerk uit handen van verzekeraars. Ook andere schaderegelingsactiviteiten die voorheen bij verzekeraars thuishoorden worden steeds vaker – mede als gevolg van de personeelsproblematiek – uitbesteed aan experts. Volgens Frank Olijslager, directeur van het bureau H&D, vereist deze ontwikkeling meer samenwerking tussen verzekeraar en expertisebureau. “In de praktijk komen nu nog vaak doublures voor. Experts en schadecorrespondenten bij verzekeraars werken niet samen maar in feite volledig naast elkaar”, stelt Olijslager in de Almanak.
Ook Van Ameyde-topman Pieter den Dikken vindt dat de samenwerking met de opdrachtgevers dient te verbeteren: “Verzekeraars hebben voor wat hun expertisebeleid betreft te veel oog voor het prijsaspect en zijn te veel uit op korte termijn-gewin. Het zou mij plezieren als wij voor het traditionele expertisewerk van onze broodheren meer commitment zouden krijgen, zowel moreel, contractueel als financieel. Bijvoorbeeld door zich te verplichten voor langere termijn afspraken te maken.”
De Expertise Almanak wordt gratis verspreid onder personen werkzaam in de schaderegelingsbranche. Losse nummers zijn voor f 32,50 te bestellen bij Uitgeverij Efka, tel. 0495-45.01.05.

Reageer op dit artikel