nieuws

Gat in het toezicht

Archief

De zware aantijgingen vanuit de landelijke pers aan het adres van de Verzekeringskamer als zou de toezichthouder ruim baan bieden aan oplichters en fraudeurs, heeft in Apeldoorn tot een felle reactie geleid

“Openlijke excuses of anders een rechtszaak”, was de boodschap van de VK aan KRO’s Reporter. Sinds de privatisering van de Verzekeringskamer volgen de schandalen met frauderende verzekeringsmaatschappijen elkaar in rap tempo op. Vie d’ Or, De Stichtse en Ardenia zijn goed voor smeuïge reportages, en televisiekijkend Nederland kan weer genieten van het old boys network in de verzekeringsbranche. Tegen zoveel achterklap en geheime bv’s kunnen geen imagocampagnes en politieke lobby’s van het Verbond van Verzekeraars op. Hoofdrolspeler tegen wil en dank: de Verzekeringskamer. Bij alle kwesties rolvast met de wet als script in de hand: De Kamer is er voor het achteraf toezichthouden op de solvabiliteitspositie van verzekeraars, heeft daarbij een geheimhoudingsplicht en geen opsporingsbevoegdheid. Deze rol vertolkt de Kamer naar eigen zeggen goed en zij voelt zich in het geheel niet verantwoordelijk voor welke fraude ook. Kernvraag die zich bij alle fraudezaken echter voordoet, is hoe een instituut als de Verzekeringskamer kan functioneren wanneer zij geen apparaat heeft om de naleving van haar genomen maatregelen te controleren. Zo mocht Ardenia vanwege onvoldoende solvabiliteit geen produkten meer verkopen. Via een eigen netwerk van tussenpersonendochters waarin directieleden van Ardenia telkenmale opdoken, konden ondanks het verbod toch produkten aan de man worden gebracht. Het assurantie-intermediair valt onder toezicht van de SER en niet onder dat van de Verzekeringskamer. Het zicht op de afzetkanalen en geldstromen naar allerhande bv’s was er niet. Het ontbreken van opsporingsbevoegheid, de stille diplomatie en het gescheiden toezicht spelen degenen die kwaad willen in de kaart. Hoog tijd dus dat het toezicht op de Nederlandse verzekeringsbedrijfstak afkomt van zijn ‘gaten’. Zeker wanneer je ziet, dat belangenverstrengeling tussen verzekeraars en hun afzetkanalen steeds vaker voorkomt. Monique van Geenen

Reageer op dit artikel