nieuws

Garantieverzekering NVM kopie van polis stichting Garantiemakelaar

Archief

De makelaarsorganisatie heeft een garantieverzekering op de markt gebracht onder de naam NVM Huisgarantie. Het verzekeringsprodukt is ontwikkeld in samenwerking met Rollins Hudig Hall group programs in Den Haag.

De groeiende behoefte van de consument aan zekerheid over de woningaankoop op langere termijn, is volgens de NVM de belangrijkste reden voor introductie van de polis. Rollins Hudig Hall brengt het risico voor 100% onder bij Interlloyd. De polis is vrijwel hetzelfde produkt dat stichting de Garantiemakelaar enige tijd geleden heeft uitgebracht. De Garantiemakelaar werkt hiervoor echter samen met B. Lieuwma, en biedt daarnaast de mogelijkheid om o.a. ook het onderhoud aan de woning te verzekeren.
Overigens zijn stichting de Garantiemakelaar en de NVM niet de eersten die met een garantiepolis op de Nederlandse markt kwamen. In 1990 lanceerde Gevaert Verzekeringen in Woerden een garantieverzekering, waarvan het risico werd ondergebracht bij Lloyds. Inmiddels zou dat contract door Lloyds zijn opgezegd.
Verborgen gebreken
De Huisgarantieverzekering omvat een dekking voor het bouwkundige en voor het mechanische gedeelte van het (bestaande) woonhuis, incl. garage. Het bouwkundige gedeelte omvat een 3-jarige dekking voor verborgen gebreken aan vloeren, gevels, dragende binnenwanden, fundering, kelder, dakconstructie, en plafonds, resp. een 1-jarige dekking voor dakbedekking, schoorsteen, open haard, dakkapel en -ramen, gootconstructie, trappen, deuren, kozijnen, en niet-dragende wanden.
Het mechanische gedeelte omvat een 1-jarige dekking voor water- en verwarmingsinstallaties en riolering, electrische bedrading, gas en electra-installaties etc.
Functionaliteit
De polis dekt aantasting van de functionaliteit aan onderdelen verzekerd op basis van nieuwwaarde. De schadevergoeding wordt verminderd met een aftrek voor veroudering of slijtage (‘nieuw voor oud’) en een eigen risico van f 500 per gebeurtenis. Uitgesloten is schade door milieuvervuiling, van buiten komende onheilen, gevolgschade, en verbouwingsschade.
De éénmalige premie voor de 3-jarige polis bedraagt f 495 voor woonhuizen tot f 250.000, oplopend tot maximaal f 1.025 voor woonhuizen tot f 750.000, exclusief poliskosten en assurantiebelasting.

Reageer op dit artikel