nieuws

Garantieverzekeraar Stiwoga in de lift

Archief

De Goudse garantieverzekeraar Stiwoga heeft vorig jaar zijn omzet en nettowinst fors zien toenemen.

Stiwoga biedt een breed pakket garantieproducten aan opdrachtgevers en ondernemers in de bouwnijverheid. Onder meer dekt de maatschappij risico’s verbonden aan het afgeven van garantie- en waarborgcertificaten van het Garantie-Instituut Woningbouw (GIW). Verder biedt Stiwoga diverse soorten (bank)garantiedekkingen met betrekking tot de kwaliteit en solvabiliteit, zoals de bouwgarantiepolis voor zowel particulieren als woningbouwverenigingen.
De omzet van Stiwoga groeide vorig jaar naar f 26,6 (19,1) mln, waarvan f 18,6 (16,7) mln brutopremie. “De stijging van de brutopremie is vooral veroorzaakt door oplopende prijzen van onroerend goed, waardoor ook hogere garantiebedragen gevraagd worden”, zegt directeur mr. Dick van der Meulen. Ook het streven naar het leveren van ‘maatwerk’ heeft volgens hem aan de groeiontwikkeling bijgedragen.
Beleggingsopbrengst
De omzet nam verder toe dankzij een beduidend hogere beleggingsopbrengst van f 8,0 (2,4) mln. De bedrijfskosten namen fors toe tot f 2,0 (1,1) mln. Aan de technische voorziening werd f 10,1 (10,0) mln toegevoegd. Het eigen vermogen steeg naar f 45,1 (40,8) mln.
De brutowinst groeide tot f 10,2 (3,9) mln, mede omdat koerswinsten direct ten laste van het resultaat worden gebracht. De nettowinstgroei, van f 0,5 mln naar f 4,3 mln, lag lager omdat een uitgekeerde no-claimkorting van f 3,5 (3,1) mln niet door de fiscus als aftrekpost wordt geaccepteerd. Stiwoga 1998 1997 omzet 26,6 19,1 brutopremie 18,6 16,7 beleggingsopbrengst 8,0 2,4 bedrijfskosten 2,0 1,1 brutowinst 10,2 3,9 nettowinst 4,3 0,5 (in / mln)

Reageer op dit artikel