nieuws

Garantievariant Falcon-polis

Archief

Falcon Leven heeft het Levensplan+ uitgebreid met een PlusGarantie, die optioneel kan worden gesloten

Voor de garantie wordt een jaarlijkse opslag van 0,5% in rekening gebracht. Er wordt belegd in het Mix Depot Neutraal; de opgebouwde waarde wordt in de laatste vijf jaar geleidelijk overgeheveld naar het Rente Depot. Tussenpersonen die dit jaar nog vijf nieuwe LevensPlannen met garantie verkopen, krijgen een klimarrangement voor twee personen.

Reageer op dit artikel