nieuws

Garantiecertificaten BouwGarant naar Allianz en HDI

Archief

De Stichting BouwGarant heeft op last van De Nederlandsche Bank haar portefeuille met circa 7

000 garantiecertificaten moeten overdragen aan Allianz Nederland en HDI-Gerling. De toezichthouder vindt de certificaten een vorm van verzekering en BouwGarant heeft geen vergunning om als directe verzekeraar op te treden. De certificaten bieden particulieren garanties voor bijvoorbeeld bouwgebreken of een faillissement van een bouwbedrijf, tegen een premie van 0,15% (verbouw) of 0,3% (nieuwbouw) van de aanneemsom, met minima van € 35 respectievelijk € 350.

Reageer op dit artikel