nieuws

Garantiecertificaten BouwGarant naar Allianz en HDI

Archief

De Stichting BouwGarant heeft op last van De Nederlandsche Bank haar portefeuille garantiecertficaten moeten overdragen aan Allianz Nederland en HDI-Gerling.

De toezichthouder is van mening dat de certificaten een vorm van verzekering zijn en dat BouwGarant geen vergunning heeft om als directe verzekeraar op te treden. Daartoe is de portefeuille (circa 7.000 certificaten) overgedragen aan Allianz en HDI, die op de achtergrond al de herverzekeraars waren.
De Stichting BouwGarant biedt particulieren garanties voor bijvoorbeeld bouwgebreken of een faillissement van het bouwbedrijf. De certificaten worden vaak actief door aannemers aangeboden. De premie bedraagt 0,15% (verbouw) of 0,3% (nieuwbouw) van de aanneemsom, met minima van _ 35 respectievelijk _ 350.

Reageer op dit artikel