nieuws

‘Gangbare arbeid’ weg uit aov van Centraal Beheer

Archief

Ook Centraal Beheer legt in de aov voor ondernemers meer het accent op ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’. Een verzekeringnemer kan er voor kiezen, dat genoemd criterium drie jaar lang als maatstaf wordt gehanteerd.

Na de periode (van één of drie jaar) waarin ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ als maatstaf geldt, grijpt Centraal Beheer voortaan terug op het criterium passende arbeid, in plaats van op het strengere overheidscriterium gangbare arbeid.
Voorts geldt voor klanten die al tien jaar bij Centraal Beheer verzekerd zijn, dat vanaf hun 55ste jaar nog uitsluitend beroepsarbeidsongeschiktheid als criterium wordt gehanteerd.
No-claimbeloning
Voor alle verzekerden geldt, dat ‘schadevrije jaren’ aan het eind van de verzekeringsperiode worden vertaald in premievrije maanden, met een maximum van 12.

Reageer op dit artikel