nieuws

GAK Verzekeringen maakt zich kenbaar op radio

Archief

GAK Verzekeringen treedt sinds kort actief naar buiten. Onder dit label probeert Achmea verzekeringen te verkopen aan werkgevers.

Vorige week waren de eerste commercials te horen van GAK Verzekeringen. De tussenpersoon – want dat is de SER-status van GAK Verzekeringen – bestaat al langer en fungeerde tot voor kort als bemiddelaar voor ziekteverzuimverzekeringen van Reaal. De jongste label-producten zijn evenwel louter Achmea-polissen; logisch, gezien de vergaande samenwerking en beoogde fusie tussen GAK en Achmea.
Onder de naam GAK Verzekeringen worden diverse verzekeringen aangeboden aan de bijna 200.000 bij het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor aangesloten werkgevers. Volgens Peter Taks (35), algemeen directeur van GAK Verzekeringen, gaat het om dekkingen de nauw verbonden zijn met de sociale regelingen. “We bieden nu twee verzekeringen op het gebied van de Pemba, één voor het WAO-gat, één voor ziekteverzuim, en één voor ziektekosten. Binnen enkele jaren willen we een compleet pakket aan employee-benefits aanbieden, inclusief bijvoorbeeld pensioenverzekeringen.”
Risicodragers
Eén pakketverzekering biedt GAK Verzekeringen al: het MKB-verzuimpakket. Dat pakket levert arbodienstverlening, elektronisch gegevensverkeer en dekking voor ziekteverzuim.
Centraal Beheer is voor de meeste verzekeringen de risicodrager. Bij de ziektekostenpolis is die rol toebedeeld aan Achmea-zuster Zilveren Kruis.
Volgens Taks vinden de backoffice-activiteiten bij de Achmea-bedrijven plaats. “Wij doen de front-office. Er werken nu ongeveer 125 mensen bij GAK Verzekeringen, waarvan zo’n 25 in het call-center.”
Volgens Taks is het gebruik van publieke gegevens voor private activiteiten niet aan de orde. “Nee hoor, ik heb gewoon een abonnement op de Kamer van Koophandel en zo kom ik bijvoorbeeld aan adressen van werkgevers. Gebruik van publieke gegevens is voor ons uit den boze; ’t is niet nodig ook. En daar wordt streng op gecontroleerd: door interne accountants, door twee externe accountants, door het Lisv, door het ministerie. En de uitkomsten zijn altijd, dat wij geen misbruik van gegevens maken.”
Tussenpersoon GAK Verzekeringen: verkoper van Achmea-producten.

Reageer op dit artikel