nieuws

Fysiotherapeuten kiezen voor WAO-premiedemping Interpolis

Archief

De Vereniging voor Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF) heeft haar leden aanbevolen een WAO-premieschokverzekering bij Interpolis te sluiten.

Het risico van stijging van de gedifferentieerde WAO-premie kan worden afgedekt tegen een premie van 0,14% van de loonsom voor het jaar 1998. “In de komende jaren zal deze premie licht stijgen. Dit heeft te maken met de stijging van de gedifferentieerde WAO-premie”, houdt de VVF haar leden voor. De contractsduur van de WAO-premieschokverzekering is vijf jaar.
Er wordt de leden duidelijk gemaakt, dat het gaat om verzekeren en niet om eventuele subsidiëring: “Het is niet mogelijk om een WAO-premie te verzekeren die is verhoogd voor de ingangsdatum van de verzekering.” Interpolis accepteert wel werkgevers die in de afgelopen zes jaar werknemers in de WAO hebben zien instromen en werkgevers met werknemers die langer dan drie maanden ziek zijn. “Het eigen-risicopercentage voor deze werkgevers zal echter hoger zijn. In een dergelijke situatie zal een aparte offerte worden opgemaakt.”
Als de schade-uitkeringen in totaal, gemeten over alle deelnemers, minder dan 75% bedragen ten opzichte van de premies zal Interpolis een winstuitkering betalen.

Reageer op dit artikel