nieuws

Fusie VHD en Europ Assistance

Archief

De VerzekeraarsHulpDienst (VHD) gaat fuseren met Europ Assistance Nederland, dochter van Generali. Naar verwachting zullen de besprekingen hierover in het eerste kwartaal van 2007 worden afgerond.

De nieuwe VHD Holding verwacht volgend jaar een omzet te kunnen realiseren van _ 22mln, exclusief hulpverleningskosten. Het is de bedoeling dat de VHD-organisatie, met vestigingen in Deventer en Amsterdam, wordt samengevoegd met Europ Assistance Nederland in Arnhem, dat in 2001 is voortgekomen uit de in 1969 opgerichte Schade Alarm Service (SAS). “In 2007 wordt er echter niet verhuisd…”, aldus VHD-directeur Jan van der Kleij. “Eerst zullen afdelingen moeten harmoniseren en rationaliseren.” Hij denkt daarbij met name aan ICT, communicatie, het merkenbeleid en de kwaliteit van de dienstverlening.
Continuïteit
Voornaamste reden voor de fusie is volgens Van der Kleij uitbreiding van de schaalgrootte en daarmee het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf. “Klanten worden ook groter. Je zag het laatst bij SOS. Als er één vertrekt, dan heeft dat tegenwoordig direct grote gevolgen voor een organisatie”. VHD is daarom op zoek gegaan naar een partner en bij voorkeur een die iets zou toevoegen. “Van oudsher zijn wij sterk in schadeafhandeling, maar minder in pechhulpverlening. Europ Assistance daarentegen is juist een grote partij op het gebied van pechhulp. Wij vullen elkaar dus perfect aan.”
VHD Holding zal zich vooral richten op de zakelijke rijder. Een van de speerpunten is een mobiliteitsgarantie voor zakelijke klanten. Daarnaast bestaan plannen voor nieuwe diensten voor het beroepsgoederenvervoer. Leasemaatschappijen, auto-importeurs, verzekeraars, eigenaren van wagenparken en dealers/garagebedrijven zijn en blijven de belangrijkste klanten. Ook de pechhulpverlening voor Route Mobiel door Europ Assistance blijft gehandhaafd.
Ondernemingsraden
VHD Holding gaat volgend jaar verder met 230 man personeel: 140 van de oude VHD en 90 van Europ Assistance. Wie daaraan leiding gaat geven, is nog niet bekend.
De bal ligt nu bij de ondernemingsraden van beide organisaties, die zich moeten buigen over deze zogeheten reversed take-over: de aandelen van de nieuwe VHD Holding komen voor 70% in handen van Europ Assistance Groep in Parijs, wat weer een volle dochter is van Generali in Italië. De overige 30% van de aandelen zijn verdeeld tussen Aegon, Univé, Bovemij, ING en Delta Lloyd.

Reageer op dit artikel