nieuws

Fusie tussen UAP-NieuwRotterdam en AXA Leven kwestie van tijd

Archief

Hoewel beide verzekeraars het nog niet willen of kunnen bevestigen, lijkt het nog maar een kwestie van enkele maanden voordat het besluit genomen wordt om AXA Leven en UAP-NieuwRotterdam samen te voegen. Peter Korteland, topman van UAP-NieuwRotterdam, vindt dat het ook wel eens tijd wordt.

“Toen de Franse top mij vorig jaar februari vroeg of ik voorstander was van een samenvoeging van UAP-NieuwRotterdam en AXA Leven heb ik gezegd dat we wat mij betreft zo snel mogelijk een fusie moesten maken. Toen ze me vroegen ‘kan het ook?’, heb ik gezegd dat het volgens mij heel goed kon en dat het bovendien erg voordelig zou zijn.” Peter Korteland steekt zijn voorkeur voor een samengaan met AXA Leven niet onder stoelen of banken. “Of het nu binnenkort tot een fusie komt? U hoort het mij niet zeggen. Begin vorig jaar heb ik die verwachting namelijk ook al eens hardop uitgesproken. Als je zoiets te vaak doet, word je ongeloofwaardig.”
Sluimerend
De berichten uit België over de geplande samenvoeging van Royale Belge (meerderheidsaandeelhouder van UAP-NieuwRotterdam en onderdeel van AXA/UAP) en AXA België geven opnieuw voeding aan de sinds eind 1996 sluimerende geruchten over een fusie tussen UAP-NieuwRotterdam en AXA Leven, hetgeen een logisch gevolg zou zijn van het samengaan van de twee moederconcerns. Vorig jaar leek de fusie even van de baan toen het Franse moederconcern aangaf Royale Belge wellicht te willen verkopen. De twee Nederlandse verzekeraars werd toen te verstaan gegeven hun besprekingen voorlopig te staken. Inmiddels zijn de besprekingen in België tussen de AXA/UAP-dochters in een dusdanig vergevorderd stadium, dat intern zelfs al gesproken wordt over een personeelsreductie van 10% als gevolg van de fusie. Korteland verwacht dat een samengaan met AXA Leven eveneens een personeelsbesparing zal opleveren, maar nooit zoveel als 10%. “Voor AXA en ons zou dat zo’n 190 medewerkers betekenen. Dat lijkt me veel te fors.”
Consultants
Onderzoekers zijn momenteel druk doende de (on)mogelijkheden van een fusie tussen UAP-NieuwRotterdam en AXA Leven te bestuderen. Korteland: “Het barst hier inderdaad van de consultants”. Ook AXA Leven-directeur Martin van Holten bevestigt dat er binnen de groep druk gekeken wordt naar hoe het nu verder moet met de twee maatschappijen.
Vóór de zomer wordt er volgens Van Holten duidelijkheid over de toekomst geschapen. “Er zijn nog een aantal essentiële zaken die geregeld moeten worden. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan onze aandelen, die in handen zijn van AXA-Sun. Daarnaast zullen we ook nog het OR-circuit in moeten”.
Dus de fusie is eigenlijk alleen nog maar afhankelijk van het overbruggen van een aantal ‘technische’ obstakels?
“Dat moet u niet onderschatten. Een fusie kan altijd stuklopen op dergelijke obstakels. Je gaat pas samen in zee als alle zaken goed geregeld zijn”.
Dom
Van Holten noemt het onjuist om de recente introductie van universal-lifeproducten door UAP-NieuwRotterdam te zien als signaal dat de fusie niet doorgaat (zie AM 6, pag. 3). UAP-bestuurder André Blom beweerde onlangs dat de introductie van de universal-lifeproducten zo lang heeft geduurd, wegens de mogelijke fusie met AXA Leven. Van Holten: “Ja, dat zeggen ze. Maar je zou wel ontzettend dom bezig zijn om de ontwikkelingen in je bedrijf stop te zetten omdat er wellicht een fusie op komst is. We praten namelijk al sinds december 1996 over een mogelijke fusie.”

Reageer op dit artikel