nieuws

Fusie tussen ABP en USZO

Archief

Het ambtenarenpensioenfonds ABP gaat fuseren met de USZO, de uitvoeringsinstelling voor overheids- en onderwijspersoneel.

Beide Heerlense bedrijven waren al alliantiepartners. Zij verwachten dat de marktwerking in de sociale zekerheid verder zal gaan dan aanvankelijk gedacht, waardoor de scheiding tussen publiek en privaat binnen de uvi’s zal vervallen.
Met de USZO haalt pensioenfonds ABP een grote uitvoerder van sociale verzekeringen (werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) binnen. “Als je het hebt over een compleet pakket employee-benefits, dan kun je niet zonder een arbeidsongeschiktheidsproduct”, aldus een bestuurder. Statutair directeur van de USZO Groep is John Neervens, tevens directieraadvoorzitter ABP.

Reageer op dit artikel