nieuws

Fusie Relan en Detam Pensioen

Archief

De NMa heeft geen bezwaar tegen de fusie van Relan Groep en Detam Pensioen Services.

De Relan Groep, onder meer uvi en arbodienst, gaat op 1 juli fuseren met Detam Pensioen Services die het pensioen uitvoert voor circa 35.000 bedrijven (en circa 150.000 werknemers) in voornamelijk de sector detailhandel en ambachten. Gefuseerd wordt met ‘Fondsenbeheer’ van Relan (voorheen Guo Fondsenbeheer). Het gezamenlijk belegd vermogen bedraagt ongeveer f 20 miljard. De NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) heeft besloten dat voor deze fusie geen vergunning nodig is. Bezwaren tegen dit besluit kunnen tot 24 maart bij de NMa worden ingediend.

Reageer op dit artikel