nieuws

Fusie DSW en Azivo afgeblazen

Archief

De vorig jaar aangekondigde fusie tussen DSW en Azivo gaat niet door. De regionale zorgverzekeraars konden het onder meer niet eens worden over de vestigingsplaats na de eventuele fusie.

In het jaarverslag 2005 meldt DSW nog dat de samenwerking met Azivo dit jaar verder uitgebreid wordt, maar inmiddels hebben partijen besloten de fusie af te blazen. Hierbij heeft het kiezen van een nieuwe locatie een grote rol gespeeld. “Ons kantoor is al twintig jaar in ons bezit en helemaal afgeschreven. Bovendien staat naast ons een pand al zo’n vijf jaar leeg; we zijn dan ook bang dat we ons kantoor aan de straatstenen niet kwijt zouden raken. Azivo wilde echter een andere locatie zoeken. We kwamen er op dit punt gewoon niet uit”, licht DSW-directeur Chris Oomen toe.
Aad de Groot, directeur bij Azivo, bevestigt dat de keuze voor een locatie een grote rol heeft gespeeld bij de beslissing om niet te fuseren. “De voordelen van een fusie bleken niet op te wegen tegen de kosten en de inspanning die met een verhuizing gepaard gaan. Vanaf het begin hebben zowel Azivo als DSW gezegd dat de fusie geen doel op zich moet zijn, maar wel ergens toe moet leiden.”
Regiobenadering
Naast de locatie speelde voor Azivo ook het verschil in het klantenbestand een rol bij het afblazen van de fusie. “In onze regio – met zeven ziekenhuizen – is een veel te groot beddenaanbod. In de regio van DSW is daar geen sprake van. Dat vraagt om een andere marktbenadering, je kunt dan niet met één beleid naar buiten treden”, zegt De Groot.
Jaarcijfers DSW
Volgens Oomen kan DSW zich als regionale zorgverzekeraar voorlopig prima handhaven in het geweld van de grote fusies. “Je weet natuurlijk nooit wat de toekomst brengt, maar op dit moment ziet het er goed uit voor DSW. We zijn dit jaar procentueel het sterkst gegroeid.” DSW kreeg er sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekering netto zo’n 73.000 verzekerden bij en heeft nu 330.000 verzekerden in de boeken staan.
Het premie-inkomen van DSW bedroeg vorig jaar _ 452,5 (402,5) mln, waarvan _ 72,5 (57,7) mln aan nominale premie. Het technisch resultaat daalde naar _ 10,4 (17,4) mln en het nettoresultaat daalde van _ 16,5 mln eveneens naar _ 10,4 mln. Het eigen vermogen van de Schiedamse verzekeraar bedroeg _ 64,3 (52,4) mln.

Reageer op dit artikel