nieuws

Fusie DNB en PVK officieel

Archief

De fusie van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) is officieel afgerond.

Met de publicatie in het Staatsblad van 29 oktober is het laatste traject van de fusie tussen DNB en PVK afgewikkeld. De toezichthouders werken al sinds mei samen. Met de juridische afronding van de fusie is stap twee van de drie stappen in de herstructurering van het financieel toezicht in Nederland genomen. De derde stap is de in de loop van 2005 te realiseren nieuwe overkoepelende Wet financieel toezicht.
Het Ministerie van Financien liet februari vorig jaar al weten geen bezwaar te hebben tegen de fusie, die twee maanden daarvoor door DNB en PVK zelf was voorgesteld. De twee kantoren in Apeldoorn en Amsterdam blijven voorlopig gehandhaafd. Ook de aangekondigde inkrimping van het personeelsbestand ligt op schema. “Op 1 januari zijn we van 2.000 fte naar 1.750 fte”, aldus Herman Lutke Schipholt.
Nieuwe huisstijl
Voor de nieuwe organisatie met de naam ‘De Nederlandsche Bank’ is tevens een nieuwe huisstijl geïntroduceerd. In het logo zijn om de naam heen de bogen uit het oude PVK-logo geplaatst. Voor het kleurgebruik is gekozen voor “eenvoud en mate”. Blauw, afkomstig van zowel DNB als PVK, is de huiskleur. De officiële ondertitel van DNB luidt ‘Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen’. Hiermee worden de functie en taak van DNB aangegeven.
Het nieuwe logo van DNB.

Reageer op dit artikel