nieuws

Fusie Delta Lloyd met Nuts Ohra goed voor ¦ 100 mln kostenreductie

Archief

Fusie Delta Lloyd met Nuts Ohra goed voor f 100 mln kostenreductie

In het eerste jaar na de fusie heeft Delta Lloyd Nuts Ohra (DLNO) voor zo’n f 100 mln aan kosten bespaard; de komende jaren moeten elk een krappe f 40 mln aan kostenreductie opleveren. “Inclusief hogere premie-inkomsten zal de winst duidelijk gaan stijgen”, aldus scheidend topman Hans-Eric Jansen. Hij zal per 1 april worden opgevolgd door Niek Hoek.
De omzet van DLNO, waarvan 18% uit het buitenland (België, Duitsland en Antillen) komt, beslaat voor 74% de leven- en bancaire sector, voor 14% het schadebedrijf en voor 12% het zorgbedrijf. Vorig jaar steeg de omzet tot bijna f 12,5 (10,0) mld, een stijging van 25%. De brutopremie kwam 41% hoger uit op f 8.246,7 (5.860,3) mln en de brutowinst steeg met 21% tot f 779,7 (644,6) mln. Hierbij moet worden aangetekend dat de cijfers van Nuts en Ohra alleen over het vierde kwartaal zijn meegerekend. Als het gehele jaar 1999 wordt meegenomen, zijn de groei van omzet (8,4%) en premie (+6,3%) veel bescheidener, maar is de winststijging veel groter (+44%).
Kernwaarden
Onder haar beide merknamen Delta Lloyd (intermediair) en Ohra (direct-writing en e-commerce) hanteert het concern zeven kernwaarden: integriteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, open communicatie, teamspirit, flexibiliteit, en focus op de klant. “Meer dan ooit zullen we de klant alle aandacht geven”, kondigde bestuursvoorzitter Jansen aan.
gevolgen gaan ondervinden van het nieuwe kernrelatiebeleid. De raad van bestuur wil komen tot differentiatie in het relatiebeheer. “De aandacht zal beter gericht zijn. Verzekeren is ook in die zin maatwerk: intermediairs met grotere volumes vragen nu eenmaal meer aandacht”.
Zorg), Ohra (Leven, Schade en Zorg), Vermogensbeheer, Banken, Vastgoed en de bedrijven in Duitsland, België en op de Antillen. De activiteiten daar zullen worden omgelabeld naar het Delta Lloyd-merk, uitgezonderd Ennia Caribe. ‘Die naam handhaven we voorlopig nodig”, aldus Niek Hoek. In Duitsland en België zal DLNO met grote voortvarendheid diverse beleggingsfondsen van Delta Lloyd introduceren.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf moet dit jaar 20% harder groeien dan de markt, is de niet geringe doelstelling van DLNO. De premiegroei moet minimaal 6% bedragen en maximaal “in de dubbele cijfers”, aldus Jansen. Dat moet onder meer worden bereikt door introductie van een nieuwe universal-lifepolis, als opvolger van het Delta Life-product, en door uitbreiding van de collectieve pensioenverzekeringen, waarvan DLNO er al 2.500 in de boeken heeft staan.
verzekeringen; voor bedrijven moeten de doorlooptijden nog meer worden bekort. Hoek: “Er is met man en macht gewerkt en veel; vooruitgang geboekt. Een speciaal team werkt aan versnelling van procedures en verandering van werkwijze.”
daalde met 13% tot f 296,0 (338,3) mln bij een brutopremie van f 5.031,2 (4.277,1) mln. De koopsommen brachten f 2.248,2 (1.720,5) mln op, waarvan f 1.325,3 (910,0) mln voor individuele posten en f 922,9 (810,5) mln voor collectieve contracten.
Schadebedrijf
Het rendement op schadeverzekeringen is volgens DLNO onaanvaardbaar laag, vooral door meer en hogere aansprakelijkheids- en letselschades. Dit jaar wil het concern rendementsherstel bereiken door verscherpte acceptatie van risico’s, premieverhogingen voor sommige producten en het afstoten van verliesgevende sectoren. “Dat alles moet ertoe bijdragen dat we bij de top-5 van schadeverzekeraars blijven behoren”, aldus de raad van bestuur in het jaarverslag.
back-officesysteem voor Delta Lloyd en Ohra waardoor de gemeenschappelijke afhandeling sneller en efficiënter verloopt. Dit jaar zal onder meer de afhandeling van letselschaden “gericht gestuurd worden”, afhankelijk van de doorlooptijd (kort, middellang en lang). “Zo zal niet langer op de klant of tegenpartij worden gewacht, maar wordt actief het slachtoffer opgezocht om sneller en adequater hulp te kunnen bieden”.
(-18,3) mln bij een brutopremie-inkomen van f 1.705,0 (1.276,5) mln.
Zorgbedrijf
Delta Lloyd Zorg, voorheen Nuts Ziektekosten, slaagde er vorig jaar in het verlies van f 83,7 mln geheel weg te werken op basis van volledige consolidatie van het jaar 1999. Over 2000 boekte het zorgbedrijf een kleine winst van f 6,6 mln. “De verbetering is te danken aan de sanering van verliesgevende collectieve contracten”, aldus Jansen. Verder zijn door effectievere inkoop van zorg kosten bespaard van bijna f 40 mln op jaarbasis. De samenvoeging van de ziekenfondsen van Nuts (300.000 verzekerden) en Ohra (70.000) verzekerden) is probleemloos verlopen. Het technisch resultaat van het zorgbedrijf daalde naar f -9,1 (-5,2) mln bij een brutopremie-omzet van f 1.329,3 (249,7) mln.
Hypotheken
Het hypotheekbedrijf van DLNO verstrekte leningen aan particulieren en bedrijven tot in totaal f 441 mln, een stijging van 22% ten opzichte van 1999. De hypotheekportefeuille groeide met 20% naar f 8,6 mln. Forse investeringen zijn gedaan om meer hypotheken via internet te gaan verstrekken. “Dit jaar moeten daarvan de resultaten zichtbaar worden”, aldus het concern.
van f 4.976 mln, bijna twee zo veel als in 1999. “Daarmee hebben we 20% van het nieuwe geld in beleggingsfondsen uit de markt gehaald” vertelde Hoek niet zonder trots. “We zijn niet bescheiden, want we willen de beste vermogensbeheerder van Nederland zijn.”
Aftredend topman Hans-Erik Jansen: “”Meer dan ooit zullen we de klant alle aandacht geven”.
Aankomend bestuursvoorzitter Niek Hoek: “We zijn niet bescheiden, want we willen de beste vermogensbeheerder van Nederland zijn”. Delta Lloyd Nuts Ohra (Nederland) 2000 1999* Omzet 9.697,2 7.415,9 waarvan brutopremie 6.583,6 4.531,9 Brutowinst 639,1 550,7 Nettowinst Brutopremie Leven 3.544,4 2.948,8 waarvan individueel 2.101,9 1.631,2 collectief 1.442,8 1.317,6 Brutoresultaat 655,2 543,9 Brutopremie Schade 1.526,5 1.276,6 waarvan ongevallen/ziekte 225,9 141,3 motor WA 287,4 246,2 motor Casco 241,1 204,7 transport 88,6 83,7 brand 517,9 450,2 aansprakelijkheid 132,2 125,8 overig 33,3 24,7 Technisch resultaat Schade -57,7 -18,3 waarvan ongevallen/ziekte 3,1 8,8 motor WA -65,5 -70,3 motor Casco 19,0 20,5 transport 1,5 10,4 brand 10,1 20,9 aansprakelijkheid -29,3 -18,1 overig 3,3 9,5 Brutoresultaat -23,1 6,6 Brutopremie Zorg 1.512,6 311,6 Brutoresultaat 26,0 -0,2 Medewerkers 4.374 4.378 (bedragen in f mln) *Van Nuts en Ohra is het laatste kwartaal 1999 geconsolideerd.
Topmanagement DLNO: 13,6% meer inkomen
Het topmanagement van Delta Lloyd Nuts Ohra (DLNO) – nieuwkomer Peter Kok (46) nog niet meegerekend – heeft vorig jaar bijna f 2,6 (2,3) mln aan salarissen ontvangen, een stijging van 11,2% ten opzichte van 1999. Aan bonussen kregen bestuursvoorzitter Hans-Eric Jansen (63) en zijn kompanen Niek Hoek (44) en Chris Tesselhof (60) ruim f 1,1 (1,0) mln, een toename van 19,3%. In totaal stegen de inkomsten van de drie leden van de raad van bestuur met gemiddeld 13,6% naar ruim f 3,7 (3,3) mln. Overigens worden hun salarissen voor twee jaar vastgesteld. De ‘grootverdieners’ van DLNO kregen verder 86.141 (70.805) opties op aandelen van het Britse moederbedrijf CGNU te verdelen onder elkaar; aan het overige management werden in totaal 598.725 (263.352) opties gegeven. De rest van het personeel viel niet in de prijzen, omdat het concern “op dit moment nog niet over de mogelijkheden beschikt om opties te verlenen aan alle medewerkers”. In totaal staan er nu 1.436.212 opties uit, waarvan 222.555 (136.414) voor de raad van bestuur. Salaris Groei Bonus Groei Opties in f in % in f in % Hans-Erik Jansen 957.071 (864.956) 10,6 479.087 (406.585) 17,8 127.664 (95.361) Niek Hoek 811.186 (727.224) 11,5 332.540 (276.125) 20,4 67.972 (41.053) Chris Tesselhof 810.304 (727.004) 11,5 332.540 (276.125) 20,4 26.919 (-)
Concern wil af van captives
Delta Lloyd Nuts Ohra (DLNO) wil zo snel als mogelijk is af van haar meerderheidsbelang in assurantiekantoren. Het concern greep de presentatie van de jaarcijfers 2000 aan om haar afkeer van captives opnieuw kenbaar te maken. “Ik geloof niet in captives die onafhankelijk advies uitbrengen. Daarin sta ik alleen als ik kijk naar collegaverzekeraars”, benadrukte bestuursvoorzitter Hans-Eric Jansen. Collegalid van de raad van bestuur Chris Tesselhof benadrukt dat het fenomeen ‘captive’ tegenstrijdig is aan het geven van onafhankelijk advies. “Captive betekent volgens Van Daele letterlijk ‘gevangene’. En dat is strijdig met de veronderstelde onafhankelijkheid van die tussenpersonen.”
Jansen beloofde dat alle captives van het concern “successievelijk worden afgebouwd”. Voor de Ohra-captives Breggeman Groep en Heijloo & Molkenboer, gespecialiseerd in de verkoop van leven- en spaarproducten gekoppeld aan (gedeblokkeerde) bedrijfsspaarregelingen, is surseance van betaling en faillissement aangevraagd, aldus Tesselhof. Ook bij Noorderkroon, een captive van Delta Lloyd, wordt orde op zaken gesteld door een interim-manager. “We proberen daar een omslag te bewerken van bedrijfssparen naar high brow-advisering in onder meer employee-benefits en pensioenproducten. Op kortst mogelijke termijn willen we ons belang van 100% terugbrengen, hetzij door een management buy-out, hetzij door het bedrijf onder te brengen bij een ander zelfstandig assurantiekantoor.”
Participatieconsortium treedt in april naar buiten
De oprichting van een participatieconsortium voor tussenpersonen, een initiatief van Delta Lloyd, Stad Rotterdam en Amev, gaat gewoon door, aldus Chris Tesselhof van de raad van bestuur van DLNO. “in april komen we met de plannen naar buiten.” Volgens hem is er enige vertraging ontstaan in de uitvoering van het plan als gevolg van de fusie van Amev met ASR. “De liefde tot elkaar is echter niet bekoeld”, zei Tesselhof. Ook liet hij weten dat “een klein rijtje verzekeraars” serieuze belangstelling heeft voor toetreding tot het consortium. Doelstelling van het consortium is volgens Tesselhof het verwerven van minderheidsparticipaties tot maximaal 30% in assurantiekantoren die in de aanvangfase financiële middelen nodig hebben. “Indien noodzakelijk kan de deelneming tijdelijk hoger uitvallen”, aldus Tesselhof. Hij geeft desgevraagd aan dat DLNO niet meer dan vijf deelnemingen in assurantiekantoren zou hebben. Lancyr waarin het concern nog 70% heeft – 30% is eigendom van NVA-lid Van der Heide Groep – wordt in elk geval niet ondergebracht bij het consortium, aldus Tesselhof. “Lancyr is al een zacht zoemende fabriek met een keten van onafhankelijk werkende assurantiekantoren. Wel zullen we ons aandeel daarin laten verwateren tot een minderheidsbelang.”
‘Samenwerking met Makro niet interessant’
De samenwerking van DLNO met de groothandel Makro is niet bijster interessant, vertelde bestuursvoorzitter Hans-Eric Jansen. De productie is niet erg hoog, benadrukte Jansen. “De inkomsten vallen erg tegen.” Over de vergelijkbare samenwerking van Aegon met Albert Heijn zei aankomend eerste man Niek Hoek: “Aegon en AH richten zich op de onderkant van de spaarmarkt. Bij AH wordt veel kleingeld door veel klanten gespaard. Of deze activiteit ook winstgevend is, zal de tijd leren.”
Eerste paal voor nieuw kantoorpand zorgbedrijf
De eerste paal voor het nieuwe kantoorpand van Delta Lloyd Zorg (voorheen Nuts Ziektekosten) gaat in mei van dit jaar de grond in. De oplevering van het gebouw naast het station Hollands Spoor in Den Haag wordt begin 2003 verwacht, iets later dat aanvankelijk de bedoeling was. In het kantoor worden zo’n achthonderd medewerkers gehuistvest. Het pand is een belegging van Delta Lloyd Vastgoed, evenals de 115 meter hoge Mondriaan Toren in Amsterdam. Daarin huurt Delta Lloyd 12.000 m2. Een tweede huurder van de toren is de Rabobank. De officiële opening heeft in 2002 plaats.
Ohra investeert f 110 mln in internet
Ohra gaat de komende drie jaar ruim f 110 mln investeren in e-commerce. De direct-writer wil uitgroeien tot een topverzekeraar in e-business. Dat betekent niet dat afscheid wordt genomen van direct-writing. Internet wordt eerder als een aanvullend kanaal gezien dat naast omzet ook kostenbesparing kan opleveren. “Zo zal automatische acceptatie via internet straks tot de mogelijkheden behoren”, aldus het jaarverslag. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel