nieuws

Fusie arbodiensten

Archief

Arbo Groep Gak (Amstelveen) en Arbo Management (Utrecht) gaan in september samen. De nieuwe arbodienst wordt qua omzet de derde in ons land. Arbo Groep Gak is voor driekwart eigendom van Gak en voor 24,5% van SNS Reaal, de rest van de aandelen is in particuliere handen.

Amicon en FC Twente
Amicon is niet langer hoofdsponsor van FC Twente. Om de band met de club niet geheel te verliezen is de zorgverzekeraar nu subsponsor.
Rekenkamer
Minister Zalm wil de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer gelijktrekken met die van de Europese Rekenkamer. Een wetsontwerp wordt voorbereid. Daarin worden onder meer de controlebevoegdheden verduidelijkt ten aanzien van de sociale zekerheid en ziekenfondsverzekering. De Rekenkamer heeft gevraagd om ook bij dochterbedrijven van concerns te mogen controleren.
Nijmegen en minima
Vooral met het oog op ouderen werkt Nijmegen aan een collectieve aanvullende ziekenfondsverzekering voor minima. De gemeente praat hierover met een aantal ziekenfondsen. De verzekering moet maart 2000 ingaan.
Wachtlijst korter
Op 1 maart van dit jaar wachtten 145.900 zorgverzekerden op een opname/behandeling in een ziekenhuis. Dat zijn er 5.300 minder dan in het jaar daarvoor. De daling is vooral te danken aan het feit dat er 3.000 minder wachtenden zijn voor oogheelkunde. Dit blijkt uit een onderzoek – in opdracht van de koepelorganisatie van ziekenhuizen – bij 25 specialismen.

Reageer op dit artikel