nieuws

Fusie Achmea en GAK leidt tot nieuw bedrijf met 2.000 medewerkers

Archief

Als Achmea de private tak van het GAK overneemt, leidt dat tot een nieuwe business-unit Sociale Zekerheid met tweeduizend werknemers.

Achmea, die al samenwerkte met het GAK, gaat de private activiteiten van het GAK overnemen. De publieke activiteiten zullen op termijn opgaan in het – nog te vormen – enige landelijke uitvoeringsorgaan UWV. Over de UWV heeft de Tweede kamer eind vorige week – in het kader van de SUWI, structuur uitvoering werk en inkomen – een besluit genomen De accordering van de SUWI houdt tevens in, dat reïntegratiebedrijven een belangrijkere rol gaan vervullen en meer te maken krijgen met marktwerking. Tot de private tak van het GAK behoort onder meer Argonaut, een reïntegratiebedrijf dat een joint venture is van GAK en Achmea. De publieke activiteiten omvatten voorts twee arbodiensten, Arbo Groep GAK en Arbo Management Group, het psychologisch adviesbureau LAIC, en GAK Verzekeringen.
Omvang
GAK-woordvoerder Wim Bastiaanse kan de financiële omvang van de groep niet aangeven. Het probleem is, dat de jaarcijfers over 1999 nog niet gereed zijn. Bij de cijfers over 1998 behoorde het it-bedrijf dat onlangs aan Pink Rocade is verkocht, nog tot de GAK Holding (het private bedrijf). In de dagbladpers is een overnamesom van f 300 miljoen gepubliceerd, maar dit bedrag is volgens Bastiaanse “uit de lucht gegrepen”. “Over de overnamesom wordt nog onderhandeld”, zei hij eind vorige week.
Over het aantal aangesloten werkgevers en werknemers, wil Bastiaanse geen mededelingen doen. “Ik wil alleen kwijt, dat wij qua arbo-activiteiten de derde grootste in het land zijn.”
GAK Verzekeringen
Achmea en GAK werkten ook al samen op verzekeringsgebied. GAK Verzekeringen voert Achmea-producten op het gebied van ziekteverzuim, WAO-gat, en Pemba. Maar ook worden ziekteverzuimverzekeringen van Reaal gevoerd. “Ik weet niet of wij voor Reaal blijven bemiddelen”, zegt Bastiaanse. Ook over het aantal verzekeringen wil hij niets zeggen.
Nieuw bedrijf
Achmea gaat de eigen activiteiten op het gebied van ziekteverzuim, WAO, (niet-pensioengebonden)arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, en reïntegratie, bundelen met die van het GAK. Dit gebeurt in het nog op te richten Achmea business-unit Sociale Zekerheid. Er komen 1.700 GAK-medewerkers en driehonderd Achmea-werknemers te werken.
De directie van het nieuwe bedrijf wordt gevoerd door (voorzitter) Jos Berkemeijer en Joop van de Griend, die nu directeur van Achmea Pensioenen zijn, en Tjeerd Huisman die algemeen directeur van het GAK is.
Bert de Jong, voorzitter van de raad van bestuur van GAK Groep, zal toetreden tot de raad van bestuur van Achmea. De overige bestuursleden, Sander van Brummelen en Geert Veentjer, zullen de komende tijd optreden als directie-adviseur van Achmea Business Unit Sociale Zekerheid.
De overname is inmiddels gemeld bij de NMa, de SER en de vakorganisaties. Op 6 april zal de fusie worden besproken in de ledenraad van Coöperatie Achmea.

Reageer op dit artikel