nieuws

Fundum lanceert lasten-aov met werkloosheidsdekking

Archief

Fundum heeft het LifestyleBeschermingsplan/Compleet gelanceerd, een lasten-aov die dekking biedt voor woon- of andere lasten bij arbeidsongeschiktheid en bij onvrijwillige werkloosheid.

Het LifestyleBeschermingsplan/Compleet geeft net als het bestaande LifestyleBeschermingsplan een dekking voor woonlasten en andere lasten bij arbeidsongeschiktheid, maar bovendien bij onvrijwillige werkloosheid. Fundum gaat er van uit, dat het product vooral zal worden gesloten in verband met een hypotheek. De dekking bij onvrijwillige werkloosheid heeft een duur van 24 maanden. De uitkering is gemaximeerd op e 24.000. Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet men minstens 18 uur per week werken en onder de 55 jaar zijn.
Ook de dekking voor arbeidsongeschiktheid is gemaximeerd op e 24.000. Bij de oudere versie – die op de markt blijft – is dit e 35.000. Er wordt uitsluitend uitgekeerd bij een arbeidsongeschiktheidspercentage vanaf 45%.
De uitkering voor arbeidsongeschiktheid vangt na het eerste ziektejaar aan. De werknemer kan met deze polis dus het lagere inkomen in het tweede ziektejaar opvangen. In dat jaar mag de werkgever namelijk wettelijk niet meer uitkeren dan 70% van het loon. Volgens Fundum-directeur Jan Oosterbroek maakt deze maatregel de lasten-aov’s aantrekkelijker dan ooit.
Voor het eerste jaar geldt als arbeidsongeschiktheidscriterium ‘gangbare arbeid’, daarna wordt uitgekeerd op basis van de gegevens van WAO-uitvoerder UWV. De polis dekt ook arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische klachten.
De premie voor het LifestyleBeschermingsPlan/Compleet kan ook via een koopsom worden voldaan. Bij tussentijdse beëindiging vindt dan restitutie plaats.
Opties
De verzekering kan, net als bij de oudere variant, worden uitgebreid met een dekking ‘ernstige aandoeningen’. Dit onderdeel geeft recht op een kapitaaluitkering indien bij de verzekerde een in de polis vermelde aandoening wordt geconstateerd. Ook kan, net als bij de oudere variant, aanvullend een overlijdensdekking worden gesloten. Deze dekking is ook mogelijk op het leven van de partner. Voor deze dekkingen werkt Fundum samen met respectievelijk DSB Schade en DSB Leven.

Reageer op dit artikel