nieuws

Fundum-bijeenkomsten

Archief

Fundum houdt in november vier bijeenkomsten voor het samenwerkende intermediair die inzicht moeten geven in de materie rondom aov’s. Op de bijeenkomsten die Fundum ‘opleidingen’ noemt, komen onder meer aan de orde: sociale wetgeving, marktverkenning, en offertetechnieken. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data in de volgende regio’s: 7/11 Drente, 21/11 Noord-Brabant, 28/11 Zuid-Holland, en 30/11 Betuwe.

Interpolis en NMA
Interpolis, Relan Beheer, en adviesbureau BMC hebben hun aanmelding bij de NMa omtrent deelname in het arbeidsdeskundig bureau Tredin ingetrokken. “De reden is”, zegt Interpolis-woordvoerder Marco Simmers, “dat we binnenkort een groter samenwerkingsverband, namelijk de fusie met Relan hebben aan te melden.”
Medische site
Agis Groep (Anova, Anoz, Cardian en ZAO) is hoofdsponsor van de website www.netdokter.nl van de artsenorganisatie KNMG. De site geeft medische informatie over alle mogelijke onderwerpen.
Natura I
Van de landsadvocaat mr. G. de Groot kan het naturastelsel in de zorgverzekering worden afgeschaft. Het restitutiestelsel geeft verzekeraars meer mogelijkheden (omdat zij geen contracten hoeven te sluiten met zorgverleners). De Groot stelde dit in het magazine Zorg & Verzekering. Martin Bontje, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, hield onlangs ook een pleidooi voor het restitutiestelsel.
Natura II
Het Tweede-Kamerlid Dankers (CDA) wil van minister Borst weten of de recente berichten kloppen dat het huidige zorgverzekeringsstelsel onverenigbaar is met de Europese regels. Hij herinnert haar er aan, dat zij in februari dit jaar de Kamer heeft meegedeeld dat het naturastelsel “Europeesrechtelijk houdbaar is”.

Reageer op dit artikel