nieuws

FUEDI biedt hulp bij vaststelling bosbrandschades

Archief

De FUEDI, de overkoepelende federatie van nationale expertiseorganisaties binnen Europa, heeft haar hulp aangeboden bij de vaststelling van de vele schades, zowel verzekerd als onverzekerd, die het gevolg zijn van de recente bosbranden in Portugal

Volgens de Italiaanse voorzitter van FUEDI, Marco Cincotti, hebben nationale-expertiseorganisaties in het verleden bewezen bij natuurrampen en andere calamiteiten de schades snel en adequaat af te kunnen wikkelen. Daarbij noemde hij nadrukkelijk de expertiseorganisaties in Frankrijk (CEA) en Nederland (BCE). Laatstgenoemde is onder meer betrokken geweest bij de schadevaststelling na de aardbeving in Roermond en de diverse watersnoden, alsmede bij het vliegtuigongelijk in de Bijlmer en de vuurwerkramp in Enschede. De rol van het BCE is inmiddels bij wet (de WTS) vastgelegd.

Reageer op dit artikel