nieuws

Friesland Bank gaat na de zomer reorganiseren

Archief

De regionale Friesland Bank (59 vestigingen) gaat na de zomer reorganiseren. Behalve decentralisering van diensten, wordt de bankorganisatie ‘gekanteld’ van produkt- naar cliëntgericht.

De restyling van de organisatie, zoals verwoord in het jaarverslag over 1995, moet leiden tot vergroting van het persoonlijk dienstbetoon aan de klant en een integratie van bank- en assurantie-activiteiten. “De consument ervaart steeds minder onderscheid en wil een integraal advies”, schrijft de raad van bestuur.
Assurantiebemiddeling
Het assurantiebedrijf van de bank werkt zelfstandig en is een van de grootste tussenpersonen in het noorden van ons land. “Aan die zelfstandigheid zal niet worden getornd”, aldus de raad van bestuur.
Zowel Friesland Bank Assurantiën als Friesland Bank Assuradeuren kunnen terugzien op een uitstekend jaar. De provisies uit schade- en levensverzekeringen namen toe met 8%. De provisie-inkomsten uit hoofdzakelijk de assurantiebemiddeling bedroegen f 26,9 (24,9) mln. Het aantal medewerkers bij beide bedrijven groeide tot 72 (67).
Hypotheken
De kredietverlening door de bank aan particulieren nam toe, onder meer door een grotere vraag naar hypotheken. De totale hypotheekverstrekking aan particulieren bedroeg f 325 mln.
Voor de Netto Egaal Hypotheek, een woningfinanciering met gegarandeerde gelijkblijvende netto lasten, was veel belangstelling, zegt de raad van bestuur. “De Netto Egaal Hypotheek bleek een schot in de roos. De klanten kwamen niet alleen binnen via ons kantorennet maar ook via het intermediair.”
De vraag naar consumptief krediet bleef met ruim f 70 mln op hetzelfde niveau als van 1994.
Bedrijfssparen
Zeer actief was de bank in bedrijfssparen. Het volume aan spaargelden groeide met 1,5% tot f 2.672 (2.631) mln, waarvan f 1.133 mln dagelijks opvraagbaar was.
De bank heeft sinds eind vorig jaar een samenwerking met Van Lanschot Bankiers, waarin tevens een belang van 25% is genomen. De samenwerking gaat verder dan alleen de produktontwikkeling.
De netto winst van de bank beliep f 28,2 (22,2) mln.

Reageer op dit artikel