nieuws

Freelance Benefits bundelt koopkracht

Archief

Via de website van de Stichting Freelance Benefits (www.freelance-benefits.nl) kunnen freelancers zich aanmelden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of ziektekostenverzekering. Door het bundelen van de aanmeldingen verwacht de stichting een voordelige collectiviteit te sluiten bij een verzekeraar.

Het initiatief is afkomstig van Frederik Palm, directeur van het assurantiekantoor Spaareffect Nederland in Amersfoort. “In mijn praktijk liep ik vaak aan tegen de problemen die freelancers hebben bij het sluiten van verzekeringen. Vanuit die praktijk is dit initiatief geboren”, zegt Palm.
De Stichting Freelance Benefits is gevestigd in Den Haag en opereert “geheel onafhankelijk van Spaareffect”. Wel is er een aparte BV opgericht, eveneens onder de naam Freelance Benefits. Deze vennootschap moet te zijner tijd gaan onderhandelen met verzekeraars. Een SER-inschrijving is er nog niet. “Maar die gaan we natuurlijk wel aanvragen”.
Volgens Palm is Freelance Benefits niet gebonden aan een verzekeraar. “We zijn geheel onafhankelijk en zullen met meerdere verzekeraars om de tafel gaan zitten.”
In het bestuur van de stichting zijn freelancers uit diverse disciplines vertegenwoordigd. Voorzitter is Frederik Palm. Als secretaris treedt Joeri van der Leeden op. Andere bestuursleden zijn: Erwin Cremers en Menno van Meegeren.

Reageer op dit artikel