nieuws

Fraudemeldingen weer toegenomen

Archief

Het aantal fraudemeldingen is in het eerste halfjaar van 2006 opnieuw gestegen, meldt het Verbond van Verzekeraars.

Werden bij het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf in de eerste zes maanden van 2005 nog 1.366 meldingen ingediend, dit jaar zijn dat er 1.900, een toename van bijna 40%. Het Verbond schrijft de stijging van het aantal meldingen toe aan de verhoogde inzet van fraudedetectiesystemen bij verzekeraars.
De meeste meldingen (861) waren afkomstig van de branche Motorrijtuigen, gevolgd door Brand (357), Zorg (309), Reis (210) en Aansprakelijkheid (189).

Reageer op dit artikel