nieuws

Fraudemeldingen nemen toe

Archief

Het aantal meldingen bij het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf blijft toenemen, zo blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. In 2006 werden 3.628 zaken aangemeld die volgens verzekeraars het daglicht niet konden verdragen. Het jaar daarvoor waren dat er nog 3.377.

Ten opzichte van 2002 is zelfs sprake van meer dan een verviervoudiging van het aantal meldingen. De meeste meldingen (1.476) hebben betrekking op motorrijtuigenverzekeringen, op ruime afstand gevolgd door brand- (594), ziektekosten- (488) en aansprakelijkheidsverzekeringen (326).
In de branches Ziektekosten, Reis/Ongevallen en Rechtsbijstand valt op dat het aantal fraudemeldingen ten opzichte van 2005 juist is afgenomen. Bij Reis/Ongevallen loopt het aantal fraudemeldingen zelfs al twee jaar terug. Het clichébeeld van de frauderende toerist, die zijn vakantie bij de reisverzekeraar wil terugverdienen door valse claims van gestolen camera’s en zonnebrillen in te dienen, behoeft kennelijk bijstelling.
Piek na circulaire
Een toe- of afname van het aantal fraudemeldingen zegt overigens niets over een toe- of afname van verzekeringsfraude, maar sinds de lancering van het ‘Deltaplan aanpak fraude bij schadeverzekeringen’ staat fraudebeheersing wel prominenter op de agenda bij verzekeraars. “Zodra wij een circulaire naar de leden van het Verbond sturen, laten de dagen erna direct een piek zien in het aantal meldingen. Het is alleen jammer dat de pieken na een paar dagen weer wegebben”, aldus Ferdinand Soeteman, manager van het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CVB).

Reageer op dit artikel