nieuws

Fraudegevallen dwingen FOG tot verhoging schadereserve

Archief

De Frauderisico-onderlinge van gemeenten (FOG) heeft vorig jaar haar schadevoorziening met bijna f 0,7 mln moeten verhogen wegens enige grote fraudegevallen.

In het jaarverslag over 1995 meldt de FOG een daling van het premie-inkomen naar f 2 (2,2) mln, dankzij een structurele verlaging van 20%.
Gelijktijdig werd het maximum verzekerd bedrag van f 2 tot f 5 mln per gebeurtenis verhoogd. “Veel leden hebben de tariefsverlaging aangegrepen om het verzekerd bedrag van hun polis te verhogen. Zodoende bleef de daling van het premie-inkomen beperkt tot 10%”, aldus de FOG.
In 1995 kwamen 95 nieuwe schadegevallen binnen, zodat 113 claims voor behandeling in aanmerking kwamen. In totaal zijn 90 claims afgewikkeld, waarbij 53 tot een schade-uitkering hebben geleid van in totaal f 0,7 mln.
De FOG had eind vorig jaar 631 (634) gemeenten, 55 (64) waterschappen, 358 (360) instellingen, en 10 (8) politieregio’s verzekerd voor in totaal f 374 (334) mln.

Reageer op dit artikel