nieuws

Fraudebestrijding blijft op agenda

Archief

Consultantsbureau Capgemini gaat in opdracht van het Verbond van Verzekeraars en de stichting CIS onderzoeken hoe de informatie-uitwisseling tussen verzekeraars op fraudegebied kan worden verbeterd

Tegelijkertijd meldt het Waarborgfonds Motorverkeer dat het fraudebestrijdingsbeleid vruchten afwerpt. Vorige maand werd de grens van € 1 mln doorbroken. Het gaat om niet uitgekeerde bedragen van ruim vijfhonderd frauduleuze claims. Volgens manager Willem Heijne wordt er niet alleen meer gefraudeerd, maar ook meer opgespoord. “De bewustwording bij medewerkers dat niet iedere claim een eerlijke is, neemt toe en dat doet me deugd.”

Reageer op dit artikel