nieuws

Fraudebestrijding

Archief

Fraude loont nog steeds in het verzekeringsbedrijf. De verzekeraars in Europa beweren er jaarlijks gezamenlijk zo’n f 17 mld op toe leggen, en in ons land zou voor de respectabele som van f 700 mln per jaar worden gefraudeerd, en dat lang niet altijd door schade-claims van ‘vermiste’ zonnebrillen tijdens de zomervakantie. Frauderen is een maatschappelijk verschijnsel dat kennelijk moeilijk is uit te roeien. Jong en oud doen mee aan de ‘sport’ om overheid, fiscus, en dus ook verzekeraars op te lichten. Vooral verzekeraars hebben zich de laatste jaren toegelegd op het aanpakken van fraude door consumenten. De direct-writers lopen daarin voorop, mede omdat zij niet beschikken over de ‘zeeffunctie’ van de assurantietussenpersoon die zijn klanten doorgaans redelijk kent. Veel fraude kan voorkomen worden als de verzekeraar zich de tijd en moeite gunt van een gedegen controle van alle schadeclaims, meldde Interpolis in haar jaarverslag. De maatschappij kondigde daarin aan de (ten onrechte zo genoemde) ‘kleine criminaliteit’ fel te bestrijden. Zo is al 20% van haar geschatte fraude van f 50 mln achterhaald. Behalve consumenten, zijn er ook sinds jaar en dag malafide tussenpersonen die verzekeraars het leven zuur maken. Eind maart waarschuwde het Verbond voor oplichters die met schulden kampende consumenten een lening zonder BKR-toetsing aanbieden, en hen zo ook een levenpolis aansmeren. Een landelijke krant klopte dit nieuws recentelijk enorm op, zij het gelardeerd met pertinente onjuistheden. Zo is er geen verzekeraar die 10% provisie over de verzekerde som betaalt: bij een traditionele levenpost is dat hooguit 3,5% en bij een beleggingsverzekering 4% over de premie maal de duur, resp. 150% over de premie. Ook zitten verzekeringnemers nooit vast aan hun polis. Elke verzekeraar of tussenpersoon weet dat de premiebetaling ieder moment kan worden stopgezet, waarna de levensverzekering bijvoorbeeld premievrij kan worden gemaakt of domweg kan worden geroyeerd. Afgezien van deze onzorgvuldige berichtgeving, kan niet worden ontkend dat malafide tussenpersonen er nog steeds in slagen bij de verzekeraars een voet tussen de deur te krijgen. Kennelijk laten die zich meer leiden door hun premiehonger dan door hun gezonde verstand. Zoals verzekeringsfraude gepleegd door consumenten intensief wordt bestreden, zo zou er ten aanzien van assurantiekantoren een secuur(der) aanstellingsbeleid moeten worden gevoerd. Niet één zichzelf respecterend kantoor dat daarmee moeite heeft. Het vergroot immers de integriteit van het tussenpersonengilde. Als verzekeraars verder consequent worden met betrekking tot de uitbetaling van afsluitprovisies, bijvoorbeeld tot 75% van de jaarpremie in het eerste jaar zoals veel gebeurt, en vaker politie-aangifte doen, besparen zij zich veel fraude-ellende. En dát is in het belang van de gehele verzekeringsbedrijfstak.

Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel