nieuws

Fraudebeeld ECD-onderzoek groot door branchegenoten

Archief

Verzekeraars en tussenpersonen zélf hebben volgens de betrokken onderzoekers zorggedragen voor de extreem grote fraude-omvang in het onderzoek van de ECD, dat onlangs onbedoeld naar buiten kwam via de Telegraaf.

De verbazing en verontwaardiging was groot in de branche over de publicatie van de onderzoeksresultaten in De Telegraaf (2.000 tussenpersonen zouden voor tussen de f 70.000 f 200.000 per jaar frauderen). Des te opmerkelijker is de bewering van direct bij het onderzoek betrokken personen, dat het juist de deelnemende verzekeraars en tussenpersonen zélf geweest zijn, die hoge schattingen maakten van de omvang van het schadebedrag en het aantal tussenpersonen dat zich schuldig zou maken aan fraude. De inschattingen van de branchegenoten zouden die van de opsporingsambtenaren vér overtroffen hebben en daarmee het gemiddelde verhoogd hebben.
Op verzoek van de ECD kwamen vertegenwoordigers van verzekeraars, NVA, NBVA, individuele tussenpersonen en vertegenwoordigers van opsporingsinstanties afgelopen voorjaar bijeen om met behulp van een elektronische enquête een ‘criminaliteitsbeeldanalyse’ te maken van assurantie-tussenpersonen. De uitkomsten zijn bedoeld als basisgegeven voor het nieuwe kenniscentrum voor financiële recherche. Het onderzoek heeft betrekking op het beeld dat de deelnemers hebben van de fraude-omvang. Dit in tegenstelling tot de suggestie van De Telegraaf dat het hier om harde cijfers gaat.
Volgens een van de onderzoekers zijn de cijfers desondanks schokkend: “óf de cijfers kloppen en de omvang van fraude is zo gigantisch groot, óf de branche heeft een beeld van in hoge mate frauderende tussenpersonen. Beiden is zeer verontrustend.” De onderzoeker ontkent dat de uitgelekte cijfers betrekking hebben op een ‘rekenvoorbeeld’, zoals beweerd is door een woordvoerster van de ECD.
De Tweede-Kamerfracties PvdA, VVD en D66 hebben de ministers van Financiën en Justitie schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Reageer op dit artikel