nieuws

Fraude Onderlingehulp tast rechten verzekerden niet aan

Archief

De omvangrijke fraude bij de Antilliaanse vestiging van Onderlingehulp heeft geen invloed op de rechten van Nederlandse verzekerden. Dat garandeert de uitvaartverzekeraar in een brief aan het intermediair.

Kortgeleden kwam aan het licht dat drie medewerkers van de administratie van de Antilliaanse vestiging van Onderlingehulp voor zo’n f 600.000 aan premie-inkomsten hebben verduisterd (zie AM 2, pag.1). De drie zijn ontslagen en de uitvaartverzekeraar stelt momenteel orde op zaken in de overzeese vestiging.
In de brief probeert Onderlingehulp het intermediair gerust te stellen. “Voorzover nu valt te beoordelen is Onderlingehulp voor zo’n f 600.000 benadeeld. Deze schadepost is voor een relatief klein bedrijf vrij fors, maar niet zodanig dat de belangen van de verzekerden hierdoor in het gedrang komen”, luidt een passage. “Het Nederlandse verzekeringsbedrijf zal door de malversaties geen schade ondervinden en zijn verplichtingen te allen tijde nakomen.”
Interim-directeur E.J.A.M. van Daele licht toe dat de brief niet alleen een geruststelling is, maar tevens een garantie. “Onze voorzieningen zijn voldoende om aan de verzekeringsverplichtingen te voldoen.”
In de brief gaat Onderlingehulp ook in op het mogelijke verband tussen de fraude en de schorsing J. Pals, die twaalf jaar algemeen directeur is geweest van de Enschede uitvaartverzekeraar. “Aan de schorsing van de heer Pals liggen verschillen van inzicht inzake het te voeren beleid ten grondslag. De kwestie wordt door advocaten van beide partijen behandeld en we achten het niet juist om daar nu verdere mededelingen over te doen.”

Reageer op dit artikel