nieuws

Franse verzekeraars kampen met kennisvlucht

Archief

In vergelijking met andere Europese landen gaan medewerkers bij Franse verzekeraars gemiddeld eerder met pensioen

Mede daardoor behoort in Frankrijk 37,2 % van de beroepsbevolking tot de categorie 55-plussers, terwijl dat elders in Europa gemiddeld 41,8% is. Door het eerdere vertrek van de oudere, meer ervaren medewerkers hebben verzekeraars in Frankrijk meer te kampen met een vlucht aan (vak)kennis, hetgeen als een grote zorg wordt ervaren. Ter compensatie wordt de opleidingsfrequentie van jongeren opgevoerd en worden senioren als mentor betrokken bij de overdracht van kennis en ervaring aan hun jongere collega’s.

Reageer op dit artikel