nieuws

Frans Nijland van Geové naar Polis Direct

Archief

“Polis Direct is een echt marketinggerichte organisatie. Het mag dus duidelijk zijn dat ik het hier uitstekend naar m’n zin heb”, zegt Frans Nijland, sinds 1 april de nieuwe manager marketing en commerciële zaken van het Nijmeegse volmachtbedrijf. Nijland (41) is afkomstig van Geové, waar hij bijna tien jaar werkte en tot voor kort hoofd marketing en productontwikkeling was. Nadat Geové het besluit had genomen om zich te beperken tot het voeren van zorgverzekeringen en alle andere schadebranches af te stoten, nam hij het besluit om daar te vertrekken.

Nijland ervaart het als bijzonder prettig dat de organisatie Polis Direct snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. “Zo kunnen we bijvoorbeeld van de ene op de andere dag het besluit doorvoeren om mensen met een airco in de auto een lager eigen risico te geven, omdat ze statistisch gezien minder schade maken. Andere verzekeraars hebben in zo’n geval een veel tragere besluitvorming. Zij hebben bovendien folders en brochures die aangepast moeten worden, de buitendienst die instructies moet krijgen, enzovoorts. Daar zitten wij niet mee.”
Op dit moment houdt Nijland zich bezig met onder meer het uitbreiden van de marketingactiviteiten: “We hebben nu een kleine 45.000 polissen in portefeuille en dat aantal stijgt nog altijd sterk”. Daarnaast werkt hij samen met het management aan het opzetten van een visie voor de langere termijn voor Polis Direct. “Komende week gaan we brainstormen. Daarbij zullen ook gaan nadenken over nieuwe producten, die overigens goed aan moeten sluiten bij wat het moederbedrijf Bovag van ons verlangt.”

Reageer op dit artikel