nieuws

Franchisenemers Uveco bemiddelen ook zónder diploma

Archief

Een aantal franchisenemers van Uveco heeft zich sinds oktober beziggehouden met bemiddeling in levensverzekeringen en hypotheken zonder te beschikken over de noodzakelijke vergunningen

Volgens voormalig Uveco-directeur John Hampsink gebeurde dit met medeweten van de directie van aandeelhouder Afab en heeft hij zich er ook zelf, in zijn kortstondige hoedanigheid van erefranchisenemer, schuldig aan gemaakt. Afab-topman Maasbert Schouten noemt de beschuldiging van Hampsink, met wie Afab zwaar in de clinch ligt, “pertinent onjuist”. Zijn rechterhand bij Afab, Henk van Doorn, erkent dat intern onderzoek heeft aangetoond dat dit tot “enkele weken geleden” wel voorkwam, bij twee franchisenemers. Van overtreding van de Wet Financieel Toezicht zou geen sprake zijn, omdat “strikte en strakke” interne controles de kwaliteit waarborgen. Ingewijden zetten bij die controles echter hardop vraagtekens.

Reageer op dit artikel