nieuws

Fraaie winstcijfers verzekeraars in 1995

Archief

De verzekeringswereld heeft in 1995 uitstekend geboerd. Volgens de ‘Financiële gegevens levens- en schadeverzekeraars 1995’ van de Verzekeringskamer (VK) steeg de nettowinst van de levensverzekeraars naar ruim f 3 miljard en verdubbelde de winst van de schadeverzekeraars naar ruim f 1,5 mld.

De nettowinst van de 94 in de VK-statistiek verwerkte levensverzekeraars bedroeg in 1995 f 3.051 mln (f 2.300 mln in 1994). Het bruto premie-inkomen steeg naar f 30.427 (27.467) mln, de spaarstortingen bedroegen f 949 (789) mln. De omzet van de verzekeringen waarbij het beleggingsrisico voor rekening is van de polishouder – unit-linked en spaarkas – groeide met liefst 34% (50%). Het aandeel in het totale individuele bedrijf kwam hiermee op 18%.
Het aansprakelijk vermogen van de levensverzekeraars – inclusief het vermogensoverschot van bijkantoren van buitenlandse verzekeraars – steeg naar ruim f 30 (24) mld: gelijk aan 12,1% (10,5%) van de technische voorzieningen eigen rekening. De solvabiliteitsmarge verbeterde van 2,3 naar 2,8.
Schade
De driehonderd schadeverzekeraars hielden het in 1993 ingezette resultaatherstel vast. Bij een licht stijgend premie-inkomen tot f 27.381 (26.079) mln verdubbelde het resultaat tot f 1.509 (754) mln. Het technische resultaat verbeterde eveneens sterk tot f 1.221 (346) mln.
De grootste en tegelijkertijd best renderende schadebranche is ongevallen en ziekte. Het premie-inkomen steeg tot ruim f 11,5 (11,0) mld, terwijl het resultaat uitkwam op f 938 (729) mln. Motorrijtuigen bleef het zorgenkindje met een negatief resultaat van f -121 (-453) mln bij een premie-inkomen van f 6,5 (6,1) mld.
De verdeling van de brutopremies en de technische resultaten per branche over 1995 (1994) ziet er als volgt uit: ongevallen en ziekte f 11.514 (10.977), f 938 (729) mln; motorrijtuigen f 6.487 (6.056) mln, f -121 (-453) mln; transport f 1.116 (1.097) mln, f 48 (55) mln; brand f 5.205 (4.928), f 335 (170) mln; overige f 3.058 (3.021), f 21 (75) mln.
Het aansprakelijk vermogen nam toe tot f 13,9 (12,6) mld. De verhouding van het aanwezige aansprakelijke vermogen en de vereiste solvabiliteit verbeterde licht tot 3,6 (3,5).

Reageer op dit artikel