nieuws

FOV-onderlingen collectief lid van Klachteninstituut

Archief

De 170 leden van de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) hebben besloten tot collectieve aansluiting bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.

Het overkoepelende klachteninstituut is medio 1999 van start gegaan, met als aangesloten organisaties het Verbond van Verzekeraars en de intermediair-organisaties NVA en NBVA.
“Hoewel het aantal klachten bij onderlinge verzekeraars zeer gering is”, vindt de FOV het van belang dat een lid/verzekerde van een onderlinge dezelfde mogelijkheid tot toegang tot het Klachteninstituut moet hebben als andere verzekerden in Nederland.
Bij het instituut zijn inmiddels ruim driehonderd ongeorganiseerde tussenpersonen aangesloten. Aangesloten kantoren mogen in hun uitingen het logo en de naam van het klachteninstituut voeren. De jaarbijdrage bedraagt voor kantoren met vijf of minder medewerkers 100 euro (ruim f 220) en voor kantoren met meer dan vijf medewerkers 250 euro.
Adres: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, postbus 93560, 2509 AN Den Haag, fax 070-333.89.00.

Reageer op dit artikel