nieuws

FOV: meer eenduidigheid voor oogstschadeverzekeringen EU De Federatie

Archief

van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) volgt de discussies over oogstschadeverzekeringen in Europa op de voet en waarschuwt voor ongelijke concurrentieverhoudingen

De afdeling Hagelverzekering van de FOV verwacht dat de EU-lidstaten in de toekomst meer vrijheid zullen krijgen om oogstschadeverzekeringen naar eigen inzicht te construeren en te subsidiëren. Dat brengt volgens de FOV met zich mee dat ongelijke concurrentieverhoudingen gaan ontstaan tussen de landbouwers van de verschillende lidstaten. Dit zou nadelig zijn voor de Nederlandse land- en tuinbouw en daarom heeft de FOV deze kwestie onder de aandacht gebracht van landbouwminister Veerman. “Daarbij is verzocht om een nadrukkelijke inbreng vanuit Nederland in de discussie over Europese oogstschadeverzekeringen.” In de afdeling Hagelverzekering van de FOV zitten vertegenwoordigers van Delta Lloyd Landbouw, Interpolis Agro, OFH, AgriVer en Topland Achmea.

Reageer op dit artikel