nieuws

Foutje…

Archief

Door een fout tijdens de opmaak van het tijdschrift is in het afgelopen nummer van Assurantie Magazine een deel van het interview met Bovemij-topman Hans Hoekstra weggevallen. Hieronder volgt de juiste versie van de betreffende passage.

Hans Hoekstra heeft Bovemij binnen twee jaar omgevormd van een vrijwel geheel herverzekerd ‘volmachtbedrijf’ tot een verzekeringsmaatschappij die voor 100% risicodrager is.
Het in eigen huis halen van de verzekeringstechniek zal volgens Hoekstra de maatschappij in staat stellen actiever te worden op het gebied van risico-analyse en -beheersing. Hij voorziet ook dat door zelf als risicodrager op te treden het winstcijfer zal stijgen.
“Dankzij die nauwkeurige risico-analyse zijn wij nu bovendien één van de weinige schadeverzekeraars die over actuarieel gecertificeerde producten beschikken. Over niet al te lange tijd zal de Verzekeringskamer dat naar mijn verwachting voor alle schadeverzekeraars verplicht stellen. Wij zijn alvast zover.”

Reageer op dit artikel