nieuws

Fortis zet fors bedrag opzij voor compensatie beleggingspolissen

Archief

Fortis heeft zeker tientallen miljoenen gereserveerd voor compensaties aan klanten met een beleggingspolis, zo blijkt uit de jaarcijfers van het concern. Het resultaat van het levenbedrijf in ons land is daardoor dik in de min beland.

Het technisch resultaat van het Nederlandse levenbedrijf is vorig jaar gekelderd tot _ -86 (+275) mln, waarbij een drukkend effect van _ 158 mln volgens Fortis moet worden toegeschreven aan de onrust op de internationale kapitaalmarkten. De rest van het verschil (ruim _ 200 mln) komt voor het grootste deel voor rekening van "extra verplichtingen uit hoofde van beleggingsgerelateerde verzekeringen".
Net als veel andere maatschappijen voelt Fortis Verzekeringen zich niet schuldig: "Hoewel wij menen te hebben gehandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, is er besloten in lijn met de marktbrede ontwikkelingen een bijdrage te leveren aan het zoeken naar een oplossing."
Behalve met de aanbevelingen van Ombudsman Wabeke heeft Fortis ook te maken met de nasleep van de verkoop van aandelenleaseproducten. Met betrekking tot het product Groeivermogen loopt nog een aantal rechtszaken. "De beoordeling van het huidige juridische risico met betrekking tot deze zaken geeft geen aanleiding tot het treffen van materiële voorzieningen", is daar echter de taxatie van Fortis.
Cijfers
Het levenbedrijf van Fortis in ons land boekte vorig jaar 10% minder omzet: _ 3.108 (3.438) mln. Die daling is vertekend doordat in 2006 een groot collectief contract werd binnengehaald dat eenmalig _ 710 mln opleverde. Die koopsom buiten beschouwing gelaten, komt de levenomzet _ 14% hoger uit. Fortis schrijft die stijging toe aan goede prestaties in pensioenen. De koopsomomzet is – zonder het voormelde contract uit 2006 mee te rekenen – met ruim 40% gegroeid, vooral in de collectieve hoek (_ 453 mln tegenover _ 48 mln). De omzet uit polissen tegen periodieke premiebetaling liep daarentegen licht terug. De gestandaardiseerde levenproductie (nieuwe periodieke premies plus 10% van de koopsommen) verbeterde desalniettemin met 14% tot _ 313 (275) mln.
De waarde van de levenproductie is vorig jaar, onder impuls van de ophef over beleggingsverzekeringen, met 9% gedaald tot _ 77 (85) mln. De contante waarde van de nieuwe levenpremies verbeterde echter: _ 2.777 (2.344) m ln. De marge op nieuw gesloten levenpolissen is een stuk lager dan in 2006: 2,76% tegenover 3,63%.
Het schadebedrijf dankt de 9% premiegroei aan Ongevallen en Ziekte: die groeide met 17% tot ruim _ 2,1 mld, volgens Fortis doordat nieuwe markten zijn betreden. De technische resultaten zijn bij Schade echter op alle fronten verslechterd; één van de boosdoeners was de ook voor Fortis onvermijdelijke storm Kyrill begin vorig jaar.
Het aantal medewerkers is na jaren van inkrimping met bijna 10% gegroeid: er kwamen ruim 400 fte's bij. Dat is onder meer te danken aan de inlijving van SOS International (118 fte).
Kredietcrisis
De kredietcrisis is ook aan Fortis niet voorbijgegaan. Het concern is zelfs stevig geraakt: de beleggingsportefeuille werd in het bankbedrijf met _ 2,7 mld afgewaardeerd en het verzekeringsbedrijf noteerde een waardevermindering van de beleggingsportefeuille door de subprime-crisis met _ 0,3 mld. In totaal bedroeg de waardevermindering na belasting _ 1,9 mld.
Fortis Verzekeringen Nederland 2007 2006 Brutopremie 5.219 5.381 Brutopremie Leven 3.108 3.438 w.v. koopsom 1.362 1.665 periodiek 1.746 1.772 Technisch resultaat Leven -86 275 Brutopremie Schade 2.111 1.943 w.v. Ongevallen en ziekte 1.130 965 Motorrijtuigen 429 427 Brand 320 315 Overige varia 232 236 Technisch resultaat Schade 199 272 w.v. Ongevallen en ziekte 169 192 Motorrijtuigen 23 38 Brand 3 27 Overige varia 5 15 Nettowinst 889 624 Aantal medewerkers (fte) 4.626 4.210
(bedragen in _ mln)

Reageer op dit artikel