nieuws

Fortis wil geen rol in beloning

Archief

“Eigenlijk zou ik daar als verzekeraar geen rol in moeten hebben.” Dat zegt Jos Baeten, directievoorzitter van Fortis Verzekeringen Nederland, over de beloning van een assurantietussenpersoon. “Wij zijn opgevoed in een cultuur dat die beloning een afspraak is tussen maatschappij en intermediair. Dat moet snel veranderen.”

Baeten zegt niet tegen provisie te zijn, ook niet op lange termijn. “Het kan voor de klant een betalingsvorm zijn. En dan bedoel ik een transparante opslag op de verzekeringspremie.” Als verkoopprikkel heeft provisie volgens hem afgedaan. “Voor het binden van een tussenpersoon is provisie, althans vanuit consumentenperspectief, het slechtst denkbare middel.”
De woorden van Baeten vallen in een periode waarin het beloningsstelsel in de verzekeringsbedrijfstak onderwerp is van een studie, in opdracht van de intermediairorganisaties NVA en NBVA én het Verbond van Verzekeraars. Begin april presenteert de Stichting Economisch Onderzoek (Universiteit van Amsterdam) de resultaten hiervan. “Bewustwording van de nieuwe werkelijkheid is er in de bedrijfstak wel, de echte verandering nog niet”, stelt Baeten vast.
Een lange weg
Hij heeft zijn visie onlangs gedeeld met zo’n 250 tussenpersonen (“belangrijke relaties van ons”). Tijdens die bijeenkomst heeft Fortis nog vier andere thema’s besproken. Efficiency was daar één van. Een mini-enquête wees tijdens dat congres uit, dat nog altijd meer dan de helft van de tijd niet aan advieswerk wordt besteed. “Het was niet nieuw voor me, maar ik schrik daar elke keer weer van.”
Fortis accepteert binnenkort voor bepaalde particuliere schadeverzekeringen geen papieren verzoeken meer. “Bij dat soort producten verloopt bij ons nu 85% elektronisch. Maar die 15% die op papier wordt afgehandeld, kost meer dan die 85%. Ja, sorry, maar dat kan niet langer.”
Hij hoopt dat Meetingpoint tot een branchebrede standaard uitgroeit. “De kosten moeten hoe dan ook omlaag. De kostencomponent in schadeverzekeringen ligt hier rond 17% tot 20%. Vergelijk dat eens met Groot-Brittannië, waar dit 6% of 7% is. We hebben nog een lange weg te gaan.”
Afkoop
Het gaat Baeten allemaal niet snel genoeg, zoveel is wel duidelijk. Ook rond het thema zorgplicht is dat volgens hem het geval. “Het intermediair kan contact tussen een verzekeraar en consument niet verbieden. Ons doel is nimmer om het intermediair buitenspel te zetten. Die angst is begrijpelijk maar niet terecht; dat is niet ons doel. Moderne opvattingen over zorgplicht verplichten ons echter om sommige dingen direct met een klant te communiceren.”
Hij benadrukt dat een intermediair verantwoordelijk is voor het advies, maar voegt er direct aan toe dat Fortis zich soms geroepen voelt een advies nog eens te toetsen bij een consument. Bijvoorbeeld als een klantprofiel afwijkt van de beleggingskeuze of – wat veel gebeurt – bij afkoop van een levensverzekering, als die gepaard gaat met het oversluiten van een hypothecaire lening. “Wij vragen de consument in dit soort gevallen om expliciet aan te geven dat hij de gevolgen van zijn keuze beseft.”
Afrekenen
Andersom mag het intermediair Fortis afrekenen op de vijf thema’s. Naast beloning & transparantie, efficiency en zorgplicht zijn dat distributie en schaalvergroting. “Het intermediair is en blijft ons allerbelangrijkste distributiekanaal.” Baeten staaft die claim met de vaststelling dat bijna 80% van de Fortis-portefeuille door tussenpersonen is binnengebracht. “Tegelijkertijd moeten we onderkennen dat er een groep consumenten is die het liefst direct zaken doet met een aanbieder.”
Voor die doelgroep heeft Fortis het aparte label Ditzo in de markt gezet. De grootschalige campagne heeft de naamsbekendheid van de jonge internetverzekeraar inmiddels opgekrikt tot 35%. “Met Ditzo gaan we de strijd aan met de gevestigde direct writers; de campagne is daar op gericht. En de cijfers – we liggen voor op onze verwachtingen – wijzen uit dat klanten vooral van die partijen afkomstig zijn.”
Inkoop
Baeten voorziet tot slot een verdere consolidatie in de bedrijfstak, niet alleen aan de kant van verzekeraars. “Bij het intermediair zie je een zelfde ontwikkeling, in allerlei vormen.” Hij juicht ze niet allemaal toe. “Soms zie je bewegingen die de kosten in de keten alleen maar verder omhoog brengen. Dat kan niet de bedoeling zijn. In provisie stapelen, geloven wij niet.” Fortis hanteert om die reden als beleid alleen zaken te doen met inkoopcombinaties en serviceproviders die aantoonbaar waarde aan de keten toevoegen en de kosten omlaag brengen.
de bedrijfstak wel, de echte verandering nog niet”.

Reageer op dit artikel