nieuws

Fortis verliest in zorgstrijd

Archief

Fortis en Zorg en Zekerheid hebben verloren in de strijd om de zorgverzekerden. Bij Menzis is het aantal zorgverzekerden gelijk gebleven. Achmea en OZ konden nog geen gedetailleerde informatie bekendmaken.

Fortis Verzekeringen Nederland heeft, tegen de eigen verwachtingen in, zo’n 15% van de 190.000 verzekerden zien vertrekken. De portefeuille telt nog ruim 160.000 verzekerden. Het concern laat weten dat er twee grote collectiviteiten zijn vertrokken. De collectiviteitgraad van de portefeuille is stabiel gebleven op zo’n 60%.
Directeur Zorg Frank Romijn licht verder toe dat de portefeuille van SR Zorg, het oude ziekenfonds van Stad Rotterdam dat geadministreerd wordt door DSW, niet is meegenomen in de telling, omdat in onderzoek is of het concern de administratie ervan zelf gaat voeren of dat de portefeuille wordt overgedragen aan DSW. (Zie ook pag. 10).
Menzis
Menzis heeft 2,0 miljoen zorgverzekerden in de boeken weten te houden. Zo’n 41% daarvan is collectief verzekerd, tegen 30% vorig jaar. De verzekeraar wil geen verdere details verstrekken hoeveel van de verzekerden aan de labels Confior en AnderZorg zijn toe te schrijven. “We hebben ervoor gekozen met één verhaal, één getal en één label naar buiten te gaan”, aldus Menzis-woordvoerder Berend Henk Huizing. De enige toelichting betreft dat in het oosten van het land er per saldo een klein verlies aan verzekerden was en dat in de vier grote steden groei is geboekt.
VGZ
VGZ heeft de groei in het aantal zorgverzekerden naar boven bijgesteld tot 120.000 per 3 maart. Het concern claimt nu 3,4 miljoen verzekerden in de boeken te hebben staan. Dit is inclusief de verzekerden bij de labels IZA, De Goudse en Trias. Van de 3,4 miljoen verzekerden is 62,5% collectief verzekerd, tegen 53,2% vorig jaar.
Het label VGZ pluste met een toename van 136.000 verzekerden, waarvan er al 75.000 voor rekening komen van IZZ (de collectiviteit voor de zorgsector). Bij IZA nam het verzekerdenbestand met 30.000 af “vanwege het vertrek van een deel van de energiesector”. Trias groeide met 14.000 verzekerden.
Interpolis
De collectieve ziektekostenverzekering (een Zilveren Kruis-product) van de Rabobank voor haar anderhalf miljoen leden, heeft 100.000 verzekerden opgeleverd. Verder brachten de lokale rabobanken nog 20.000 verzekerden uit bedrijfscollectiviteiten onder bij IP Zorgverzekeringen. Hoeveel zorgverzekerden dit Achmea-label in totaal heeft, wil Achmea nog niet zeggen.
Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid heeft het aantal verzekerden zien slinken van 430.000 naar 380.000. De regionale speler laat weten dat het nog niet de definitieve aantallen zijn. Het merendeel van de verzekerden koos voor de naturapolis.
Het aantal collectief verzekerden nam toe van 10% tot 27% van de portefeuille. “Het landelijk percentage is 40%. Dus hier liggen nog kansen voor ons”, aldus de zorgverzekeraar vol vertrouwen. De grootste collectiviteiten zijn KLM, Dura Vermeer, diverse gemeenten en diverse zorginstellingen. Van de verzekerden heeft 96,5% een aanvullende verzekering gesloten, waarbij vooral de AV Top favoriet is.
Ondanks een afname van het verzekerdenaantal, is Zorg en Zekerheid positief over de toekomst. “Onze regionale werkwijze heeft een meerwaarde voor verzekerden. Bovendien hebben we een gezonde financiële uitgangssituatie”, aldus Ton van Houten, voorzitter van de raad van bestuur.
Ook hij plaatst een kritische opmerking richting de aanbieders van zorgverzekeringen onder de kostprijs. Van Houten: “De premie voor 2006 is bij ons, in tegenstelling tot bij enkele andere verzekeraars, gebaseerd op een reële verwachting van de zorgkosten. Wij stunten niet met de premie. Dat betekent dat onze verzekerden in 2007 niet de rekening van 2006 voor hun kiezen krijgen.”

Reageer op dit artikel