nieuws

Fortis verliest in ons land ¦ 50 mln in Auto

Archief

Fortis heeft vorig jaar een negatief technisch resultaat behaald met zijn Nederlandse schadebedrijf van f -22,3 mln tegen f +27,3 mln in 1999. De oorzaak ligt in de branche Auto, die een verlies van f 50,0 mln liet noteren.

Dat blijkt uit het onlangs op internet gepubliceerde jaarverslag van Fortis. Bij de presentatie van de jaarcijfers liet het concern zich niet uit over de brancheresultaten per land. Alleen werd toen vermeld dat Fortis Corporate Insurance een verlies van f 35 mln had geleden in Nederland en België samen.
Het grote verlies op autoverzekeringen schrijft Fortis toe aan collectieve contracten. “We zijn met hoge claims geconfronteerd in de corporate hoek”, zo laat het concern desgevraagd weten. “Het verlies op de particuliere autoverzekeringen is juist minder geworden.” In de jaren 1999 en 1998 had Fortis ook al negatieve technische Auto-resultaten geboekt van respectievelijk f -17,2 mln en f -2,4 mln. De netto verdiende premie Auto bedroeg f 465 (429) mln (+8%).
In het jaar 2000 is de branche Brand eveneens in de min terechtgekomen: f -23,1 (6,4) mln, bij f 300 (301) mln premie. Fortis schrijft dit negatieve resultaat toe aan de Enschedese vuurwerkramp. Die was in totaal goed voor een schadepost van f 13 mln.
Ongevallen & Ziekte scoorde goed met een technisch resultaat van f 41,4 (33,9) mln, bij f 282 (255) mln premie. Het resultaat uit de overige branches was f 9,5 (4,2) mln bij 255 (261) mln premie.
Hypotheken
Uit het jaarverslag blijkt verder dat de hypotheekportefeuille van Fortis fors is gestegen. In ons land groeide de portefeuille particuliere hypothecaire leningen naar f 45,1 (33,0) miljard, een stijging van 36%. “Nieuwe producten die de hypothecaire lening combineren met een verzekering en persoonlijke financiering vielen in goede aarde bij de tussenpersonen en hun klanten”, zo schrijft Fortis.
De overige particuliere kredieten stegen tot f 3,3 (2,9) mld.
Het totale brutopremie-inkomen uit levensverzekeringen steeg in ons land met 7,5% tot f 3.355 (3.120) mln. “Door de introductie van innovatieve producten wist Amev haar marktaandeel uit te breiden in een teruglopende markt”, zo luidt de toelichting. Het technische resultaat steeg met een kleine 10% tot f 371 (342) mln.

Reageer op dit artikel