nieuws

Fortis Nederland wil 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen schrappen

Archief

Fortis Nederland wil 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen schrappen

Bij Fortis Nederland zullen uiterlijk 1 januari 1999 zo’n 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Met de vakbonden wordt onderhandeld over een sociaal plan voor medewerkers van wie de functie verandert of verdwijnt. Gedwongen ontslagen wil Fortis voorkomen.
Het verzekerings- en bankconcern Fortis Nederland (9.500 medewerkers) gaat met zeven business units werken: drie voor verzekeringen (Amev Particulieren, Amev Pensioen & Zorg, Verzekeringen Ondernemingen), drie voor bancaire diensten (Bank Produktiebedrijven, Bankbedrijf Ondernemingen, Marketing en Distributiebedrijven), en een voor beleggingen. Daarnaast komen er enkele centrale stafdiensten.
De centrale ondernemingsraad heeft eerder dit jaar zijn positief advies op hoofdlijnen uitgebracht. Dit najaar zullen de afzonderlijke ondernemingsraden hun adviezen uitbrengen over de deelplannen.
‘Snel het licht uitdoen’
De herstructurering bij Fortis Nederland moet leiden tot een verbetering van de efficiency en drastische verlaging van de bedrijfskosten. Een noodzaak, zegt voorzitter van de raad van bestuur H.J. Hielkema in een circulaire aan alle medewerkers. “Als wij dit niet doen en onze concurrenten wel, kan de laatste man al heel snel het licht uitdoen. En geloof maar dat onze concurrenten aan het bezuinigen zijn.”
Volgens Hielkema is de kostprijs bij concurrenten structureel lager dan bij Fortis. “Logisch gevolg is, dat zij de prijzen kunnen verlagen en uit onderzoek blijkt dat de consument steevast kiest voor de beste prijs/kwaliteit-verhouding.”
Hielkema roept het concern op zich niet in slaap te laten sussen door de winstcijfers. “Die betekenen niet dat we achterover kunnen leunen, maar wel dat wij gelukkig de tijd hebben om via een gedegen aanpak de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening te verhogen en de kosten te verlagen.”
Platte organisatie
Om deze doelstellingen te bereiken, moet het concern reorganiseren, stelt Hielkema. “Al die wijzigingen zijn gericht op meer doen met minder mensen. Door het hogere opleidingsniveau van medewerkers kunnen we beslissingen lager in de organisatie laten nemen. Dat maakt het mogelijk een platte organisatie te creëren, die snel en flexibel op ontwikkelingen in de markt kan reageren.”
Naast delegatie van bevoegdheden en modernisering van de informatietechnologie, zullen de business units, met hun werkmaatschappijen, intensiever samenwerken om mogelijke synergievoordelen te kunnen realiseren.
Door verandering en verdwijning van functies komen 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen te vervallen, waarbij onder voorwaarden gedwongen ontslag wordt voorkomen.
“Dat aantal is geen doel op zich”, schrijft Hielkema, maar is afhankelijk van de ontwikkeling van omzet en kosten, van studies naar effectiviteit en rendement, en van flexibiliteit bij het zoeken naar creatieve oplossingen. Met name bij de centrale stafdiensten komen tientallen ‘dubbele’ functies te vervallen.
Kostenvergoedingen
In het nieuwe sociaal plan voor het gehele concern zijn bestaande sociale plannen verwerkt, zoals dat van VSB Bank. Tevens zijn daarin diverse financiële regelingen opgenomen, waaronder onkostenvergoedingen.
Voor medewerkers die noodgedwongen van standplaats veranderen, worden de (extra) kosten vergoed van verhuizing, pension (max. 1 jaar), en reizen (max. 3 jaar). Langere reistijden worden voor ten hoogste 1 jaar gecompenseerd door arbeidstijdverkorting.
Voor vergoeding van verhuiskosten komt een medewerker in aanmerking die op meer dan 40 kilometer van zijn nieuwe standplaats woont én binnen 3 jaar kiest voor een woonruimte binnen de straal van ten hoogste 25 kilometer. De verhuizing wordt volledig betaald, de overige kosten (herinrichting, verbouwing, verkoop oude woning) worden deels vergoed. In het geval van een huurwoning kan tevens een tijdelijke bijdrage in de hogere huurlasten worden toegekend.
Overige financiële regelingen
Naast deze vergoedingen kent het sociaal plan enkele financiële regelingen indien de medewerker binnen of buiten het Fortis-concern een baan zoekt en vindt, of werkloos wordt. Naast verlof en vergoeding van de kosten voor sollicitaties, kan een aanvulling worden gegeven op het salaris bij de nieuwe werkgever.
Maakt de nieuwe werkgever deel uit van het Fortis-concern, dan is de duur van deze suppletie gemaximeerd tot 2 jaar, verstrekt de medewerker naar een willekeurig bedrijf buiten het Fortis-concern, is de duur van de aanvulling op het nieuwe salaris afhankelijk van zijn leeftijd en diensttijd.
Een uitkering ineens wordt gegeven aan medewerkers die hun functie verliezen en uit eigen beweging opstappen. Doen zij dat binnen 3 maanden, dan bedraagt de bruto uitkering 4 maandsalarissen. De helft wordt uitgekeerd indien medewerkers vrijwillig binnen ten hoogste 6 maanden vertrekken.
Een aanvulling op de WW-uitkering aan medewerkers met wie het dienstverband noodgedwongen is beëindigd. De hoogte daarvan is afhankelijk van diensttijd. Kaderbericht
Arbeidsmarktcoördinatie
Voor de uitvoering van de (interne) herplaatsing van medewerkers die hun functie zien veranderen of verdwijnen, heeft Fortis een speciale afdeling in het leven geroepen: het Bureau Arbeidsmarktcoördinatie.
Deze afdeling, waarin ook het ‘mobiliteitsbureau’ van de VSB Groep is opgenomen, valt onder de Centrale Stafdienst Personeel van Fortis Nederland. Het bureau is tevens belast met de coördinatie van ‘bewegingen’ binnen de Fortis-ondernemingen en noteert verschillen in aantal formatieplaatsen en werkelijke bezetting.

Reageer op dit artikel