nieuws

Fortis Nederland vorig jaar f 64 miljoen minder premie

Archief

Bij Fortis Nederland daalde het inkomen uit verzekeringen vorig jaar van f 4.491 mln naar f 4.427 mln. De daling was voornamelijk te wijten aan de levensector.

Vorige week presenteerde Fortis de jaarcijfers (het officiële jaarverslag verschijnt op 21 april). De gepresenteerde premie-opgaven over 1998 wijken af van de cijfers in het jaarverslag over 1998. Zo werd in het jaarverslag over 1998 gemeld dat Fortis Nederland een premie-inkomen had van f 5.199 mln (een verschil met huidige opgave van f 772 mln). Volgens Fortis is de verslaggeving aangepast aan internationale maatstaven. In een toelichting zegt woordvoerder Robin Boon dat het destijds ging om brutopremies en dat het bij de huidige opgaven gaat om nettopremies.
Een brancheresultaat en nettowinst kon voor Fortis Nederland (nog) niet worden gegeven. Wel het resultaat vóór belasting. Dit steeg van f 573 mln naar f 1.082 mln.
Verzekeringen mondiaal
In het mondiale verzekeringsbedrijf groeide het inkomen met 29% naar f 42.113 mln. Het premie-inkomen uit Leven steeg met 17%, uit Schade met 38% (waarvan 88% in de VS), en Ziekte en Ongevallen met 37% (waarvan 15% in de VS). Brand groeide met 7% en motorrijtuigen met 17% (vooral dankzij het VK en Spanje).
Het resultaat vóór belastingen kwam uit op f 3.579 (1.992) mln. In de niet-levenbranches steeg dit resultaat van f 26 mln naar f 710 mln.
Het technisch resultaat groeide in alle branches behalve in brand. In Ziekte en Ongevallen verbeterde het resultaat vooral in Nederland, België en de VS.
De kosten stegen met 19% (autonome stijging 7%) vooral door de acquisities van John Alden, ABI, en Northern Star, en door IT-kosten.
De nettowinst steeg van f 1.595 naar f 2.841.
Concern
De totale omzet van Fortis steeg van f 79.558 mln naar f 90.174 mln. Het resultaat vóór belastingen kwam uit op f 7.475 (5.745) mln.
De nettowinst kwam voor het eerst uit boven de twee miljard euro: f 5.104 mln (f 1.660 mln excl. een buitengewoon resultaat van f 445 mln).
Het eigen vermogen bedroeg f 29.768 (24.825) mln. Het rendement op het eigen vermogen was 18,7% (16,4%) ………………………….. Eén kapitein op het schip Fortis gaat de managementstructuur moderniseren. Het dubbele bestuursvoorzitterschap – dat wordt vervuld door de Nederlander Hans Bartelds en de Belg Maurice Lippens – gaat op de helling. Er komt één ‘chief executive officer’ (die het ‘executive committee’ leidt). Deze topman zal beslissen of het hoofdkantoor in Utrecht of Brussel komt. Het is de bedoeling dat de topman nog dit jaar aantreedt. Bartelds en Lippens krijgen de functie van niet-uitvoerende bestuursvoorzitter. (kader twee)
Fortis Nederland 1999 1998 nettopremie 4.427 4.491 nettopremie leven 3.120 3.284 nettopremies schade: ongevallen en ziekte 256 253 motorrijtuigen 430 372 brand 361 357 overige branches 260 225 totaalresultaat vóór belastingen 1.082 573 (in f mln)

Reageer op dit artikel