nieuws

Fortis Nederland presteert beter in verzekeringen

Archief

De omzet van Fortis uit verzekeringen in ons land is vorig jaar met 15% gestegen naar f 7.587 (6.587) mln. De brutopremie groeide met 24% tot f 5.199 (4.185) mln bij een iets hogere brutowinst: f 613 (604) mln.

Het leven-bedrijf was de grote animator met een groei van 38% naar f 3.815 (2.757) mln. Dat kwam onder meer door enkele naar Amev overgedragen pensioencontracten voor personeel van de VSB bank en bank MeesPierson. Het technisch resultaat van het levenbedrijf daalde met 7% naar f 359 (390) mln door hogere kosten voor informatica-gerelateerde activiteitern en als gevolg van de lagere rentestand.
In de branche Ongevallen & ziekte kelderde, dankzij de opgezegde ziekteverzuimverzekering, de brutopremie naar f 220 (313) mln. “Het nieuwe ziektewetproduct draait redelijk goed”, zei Henjo Hielkema, lid van de raad van bestuur.
Het overige schadebedrijf presteerde beduidend beter met een brutopremie-inkomen van f 1.164 (1.15) mln. De brutopremie in de branche Motorrijtuigen steeg naar f 399 (361) mln. Brand scoorde met f 461 (454) mln brutopremie ook hoger. In Overige varia nam het premie-inkomen licht toe naar f 304 (300) mln. Het technisch resultaat bedroeg circa f 26 (11) mln.
Omzet wereldwijd
Wereldwijd nam de omzet van Fortis toe met 18% tot f 33.287 (28.271) mln, waarvan brutopremies in Leven f 14.251 (10.930) mln, Ongevallen en ziekte f 5.007 (4.244) mln en in Schade f 10.479 (9.606) mln.
Het technisch resultaat beliep f 1.272 (1.219) mln, waarvan in het levenbedrijf f 1.089 (978) mln. Het technisch resultaat van het schadebedrijf kelderde met 24% naar f 183 (240) mln, grotendeels door een achteruitgang met 74% (!) in Ongevallen en ziekte (van f 121 naar f 29 mln). In Motorrijtuigen leed Fortis verlies: f -7 (+2) mln. Brand en Overige varia boekten een positief technisch resultaat van f 62 (46) mln, respectievelijk van f 99 (71) mln.
Kosten en lasten
De kosten en overige lasten stegen met 12% en 15% door beëindiging van productlijnen (f 73 mln) waaronder in ons land de Fundex-lijn en het Compagnie Pensioen Plan), enkele herstructureringen (f 119 mln), introductie euro en jaar 2000-probleem (f 130 mln) en de egalisatievoorziening (f 256 mln) voor de dekking van natuurrampen in België.
De nettowinst, exclusief buitengewone baten, steeg naar f 1.659 (1.413) mln, eveneens een groei van 18%. Inclusief buitengewone baten bedroeg de nettowinst f 3.936 mln.
Fortis heeft verder een buitengewone voorziening getroffen bij het levenbedrijf van f 1.148 mln voor het lage renterisico, en bij het schadebedrijf van f 201 mln voor aansprakelijkheidsclaims in verband met het millenniumrisico. Deze voorzieningen werden gefinancierd uit de boekwinst door vermindering van het belang in herverzekeraar Münchener Rück (+f 571 mln), de verkoop van 68% van de aandelen in Suez Lyonnaise de Eaux (+f 1.135 mln) en verkoop van het belang in de Belgische bank Anhyp (+f 88 mln). Per saldo kon een boekwinst van f 445 mln worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Fortis (Nederland) omzet 7.587 6.587 brutopremie 5.199 4.184 brutowinst 613 604 nettowinst 322 324 Levenbedrijf brutopremie Leven 3.815 2.757 technisch resultaat 359 390 Schadebedrijf brutopremie 1.384 1.428 w.v. ongevallen/ziekte 220 313 motorrijtuigen 399 361 brand 461 454 overige varia 304 300 technisch resultaat 26 11 (in f mln)

Reageer op dit artikel